CPI w USA w IX: +0,4 proc. mdm. Konsensus: +0,3 proc.

Ceny konsumpcyjne (CPI – consumer price index) w USA we wrześniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,4 proc. – podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +5,3 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,2 proc. mdm i 4 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +4 proc. rdr.

Miesiąc wcześniej zasadniczy CPI wzrósł o 0,3 proc. mdm, a rdr wzrósł o 5,3 proc. Bazowy CPI miesiąc wcześniej wzrósł o 0,1 proc. mdm i 4 proc. rdr. (PAP Biznes)

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne, więc np. nie istnieje jedna, „rzeczywista” inflacja, nie ma też idealnego jej wskaźnika. Sposoby na mierzenie spadku siły nabywczej pieniądza zmieniają się od stuleci, a nowe technologie pozwalają na udoskonalanie metody – mówi dr hab. inż. Jacek Białek, ekspert GUS i prof. Uniwersytetu Łódzkiego.
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Inflacja w Stanach Zjednoczonych w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Można zakładać, że wyraźny wzrost inflacji w gospodarce amerykańskiej w bieżącym roku wynika w dużej mierze z oddziaływania czynników przejściowych.
Inflacja w Stanach Zjednoczonych w czasie pandemii

To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Kategoria: Analizy
Wrzesień przyniósł dalszy wzrost światowych cen surowców rolnych. Co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wzrost ten utrzyma się w kolejnych miesiącach. Powstaje pytanie, jakie będzie miało to konsekwencje dla perspektyw dynamiki cen żywności w Polsce.
To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności