CPI w USA w VIII: +0,3 proc. mdm. Konsensus: +0,4 proc.

Ceny konsumpcyjne (CPI – consumer price index) w USA w sierpniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,3 proc. – podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +5,3 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,1 proc. mdm i 4 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +4,2 proc. rdr.

Miesiąc wcześniej zasadniczy CPI wzrósł o 0,5 proc. mdm, a rdr wzrósł o 5,4 proc. Bazowy CPI miesiąc wcześniej wzrósł o 0,3 proc. mdm i 4,3 proc. rdr.

kkr/ osz/


Artykuły powiązane

Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne, więc np. nie istnieje jedna, „rzeczywista” inflacja, nie ma też idealnego jej wskaźnika. Sposoby na mierzenie spadku siły nabywczej pieniądza zmieniają się od stuleci, a nowe technologie pozwalają na udoskonalanie metody – mówi dr hab. inż. Jacek Białek, ekspert GUS i prof. Uniwersytetu Łódzkiego.
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii