Czernicki, MF: Nadwyżka budżetu po X 2022 r.: 27,2 mld zł

Nadwyżka budżetu po październiku 2022 r. wyniosła ok. 27,2 mld zł – poinformował główny ekonomista resortu finansów, Łukasz Czernicki, w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

„W październiku 2022 r. dochody budżetu państwa były niższe o ok. 2,8 mld zł tj. 6,1 proc. rdr i wyniosły ok. 42,8 mld zł. W okresie styczeń-październik 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 426,0 mld zł i było wyższe o ok. 20,3 mld zł (tj. 5,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–październik 2021 r.” – poinformował Czernicki.

„Wydatki do końca października 2022 r. wyniosły 398,7 mld zł co oznacza, że w budżecie po dziesięciu miesiącach 2022 r. odnotowana została nadwyżka na poziomie 27,2 mld zł” – dodał.

Jak wynika z danych MF, dochody z VAT w październiku br. były wyższe o ok. 1,1 mld zł, tj. 5,3 proc. rdr i wyniosły ok. 22,5 mld zł. W okresie styczeń–październik 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 192,2 mld zł i było wyższe o ok. 12,7 mld zł (tj. 7,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–październik 2021 r.

Z kolei dochody z podatku akcyzowego w październiku br. były wyższe od dochodów z października poprzedniego roku o ok. 0,4 mld zł tj. o 5,5 proc. i wyniosły ok. 6,9 mld zł. W okresie styczeń–październik 2022 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 65,7 mld zł i było wyższe o ok. 4,4 mld zł (tj. 7,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–październik 2021 r.

Jak podał resort finansów, dochody budżetu państwa z PIT w październiku br. były niższe o około 3,6 mld zł, tj. o 53,1 proc. rdr i wyniosły ok. 3,2 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń–październik 2022 r., dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 1,9 mld zł, tj. o 3,3 proc. rdr i wyniosły 60,7 mld zł.

Z kolei dochody budżetu państwa z CIT w październiku br. były wyższe o ok. 2,1 mld zł, tj. 45,3 proc. rdr i wyniosły ok. 6,9 mld zł. W okresie styczeń–październik 2022 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 60,1 mld zł i było wyższe o ok. 17,6 mld zł (tj. 41,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–październik 2021 r.

„Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dochody budżetu państwa z wpłaty zysku NBP (ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 prognozę wysokości wpłaty części rocznego zysku NBP) została przekazana do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ustawie budżetowej na 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu wpłaty z zysku NBP na kwotę 844 455 tys. zł. Zatem do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiło 9 581 338 tys. zł. Kwota ta pomniejszyła dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku NBP w 2022 r.” – wskazał w komentarzu przesłanym PAP Czernicki.

„W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który do końca października został zasilony ponad 4,8 mld zł ze środków uzyskanych przez budżet państwa ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych” – dodał.

pat/ asa/


Artykuły powiązane

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

Brexit zmienił polski handel z Wielką Brytanią

Kategoria: Analizy

Po brexicie zmalało znaczenie rynku brytyjskiego w polskim eksporcie towarów. Udało nam się jednak utrzymać udział w imporcie Wielkiej Brytanii, a i eksporterzy wielu produktów umocnili swoją pozycję.

Brexit zmienił polski handel z Wielką Brytanią