Czernicki, MF: Polityka fiskalna powinna cały czas być wsparciem

Polityka fiskalna powinna cały czas odgrywać rolę wspierającą dla gospodarki w czasie odbicia po pandemii – ocenił główny ekonomista w Ministerstwie Finansów Łukasz Czernicki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„Z mojej perspektywy, jako makroekonomisty, uważam, że bardzo dobrze się stało, że polityka fiskalna jest akomodatywna i tak silnie wspierała przedsiębiorstwa i pracowników w czasie pandemii. W przyszłym roku założyliśmy deficyt budżetu na poziomie 30 mld. Jak podkreśla minister Kościński – to jest deficyt inwestycyjny, tyle środków mniej więcej trafi na inwestycje, nie jest to duży deficyt. Jednocześnie nie zależało nam na tym, żeby równoważyć budżet. Uważamy, że polityka fiskalna powinna cały czas odgrywać rolę wspierającą dla gospodarki w czasie pandemicznego odbicia” – powiedział Czernicki podczas panelu.

W projekcie budżetu na 2022 r. resort finansów założył deficyt budżetu na poziomie 30 mld zł. Deficyt sektora gg ma wynieść 2,8 proc. PKB. (PAP Biznes)

pat/ ana/


Artykuły powiązane

Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
Programy wspierania pracy w skróconym wymiarze czasu wyraźnie osłabiły wpływ kryzysu COVID-19 na rynek pracy w strefie euro. Jednak intensywne ich wykorzystywanie może przejściowo zaburzyć proces dostosowań strukturalnych gospodarki i tym samym spowolnić proces wychodzenia z kryzysu.
Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne

Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

Kategoria: VoxEU
Transfery fiskalne o mniejszej wartości wypłacane większej grupie gospodarstw domowych o niskich dochodach stymulują łączną konsumpcję bardziej niż większe transfery przekazywane węższej grupie gospodarstw.
Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję