Czerwińska: Niesatysfakcjonujące propozycje KE dot. budżetu UE

13.05.2019

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące podziału unijnego budżetu są niesatysfakcjonujące, negocjacje trwają – powiedziała Teresa Czerwińska, minister finansów, podczas panelu odbywającego się w ramach 11. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„Jeśli chodzi o wieloletnie ramy finansowe, to oczywiście negocjacje są w toku. Jeśli chodzi o propozycję, która została przedstawiona przez KE, podziału budżetu, oceniamy ją jako niesatysfakcjonującą, nie spełniającą naszych ambicji. UE potrzebuje bardzo wyważonego porozumienia w zakresie podziału budżetu unijnego” – powiedziała i dodała, że „już w trakcie tych negocjacji można powiedzieć, że Polska pozostanie największym beneficjentem w zakresie polityki spójności. Ale wciąż negocjujemy”.

Czerwińska podkreśliła, że w ramach ECOFIN trwają prace nad nowym instrumentem, który ma zwiększyć odporność strefy euro na szoki zewnętrzne.

„Jeśli chodzi o wieloletnie ramy finansowe UE to ważny jest nowy instrument, o którym rozmawiamy, dotyczący wsparcia konkurencyjności i konwergencji krajów strefy euro. Nowy instrument, który ma być nakierowany na wsparcie konwergencji i konkurencyjności, ma też zwiększyć odporność strefy euro na zagrożenia i szoki zewnętrzne” – powiedziała.

„W czerwcu zostanie przedstawiony bardziej doprecyzowany mechanizm tego nowego instrumentu, w jakiej wysokości to będą środki i jak będą dystrybuowane. Ten nowy instrument, co do zasady, nie ma uszczuplać unijnego budżetu, mają to być środki, które już przez KE są uwzględnione dla krajów strefy euro lub które będą dodatkowo pozyskiwane w celu zasilenia tego nowego mechanizmu” – dodała.

pat/osz/

Artykuły powiązane