Deflator PCE w USA w VI: 4 proc. rdr.

Deflator PCE w USA w czerwcu wyniósł 4 proc. rdr, wobec 4 proc. rdr miesiąc wcześnie, po korekcie z 3,9 proc. i wobec konsensusu na poziomie 4 proc. – podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 3,5 proc. rdr vs 3,4 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 3,7 proc. rdr.

W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,5 proc., wobec 0,5 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z 0,4 proc. Oczekiwano 0,6 proc.

Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł 0,4 proc. mdm wobec +0,5 proc. mdm miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,6 proc.

Deflator PCE (personal consumption expenditure deflator) jest miarą zmian cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. W ujęciu bazowym nie bierze pod uwagę cen żywności i energii.

Deflator PCE jest preferowaną przez Fed miarą wzrostu cen. Uśredniony cel inflacyjny Rezerwy Federalnej to 2,0 proc. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/


Artykuły powiązane

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE

Kategoria: Analizy
Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE, przyjęte pod koniec czerwca, wyznaczają kierunki rozwoju unijnego rolnictwa, które ma stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Powstaje pytanie, jak zmiany te wpłyną na bezpieczeństwo żywnościowe UE.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii

Powell studzi obawy o inflację

Kategoria: Raporty
W USA rosną rentowności obligacji i oczekiwania inflacyjne, jednak przewodniczący Fed Jerome Powell przed komisją senacką uspokajał, że to nic nadzwyczajnego i należy kontynuować luźną politykę pieniężną.
Powell studzi obawy o inflację