Deflator PCE w USA w XII: 5,8 proc. rdr. Konsensus: 5,8 proc.

Deflator PCE w USA w grudniu 2021 r. wyniósł 5,8 proc. rdr, wobec 5,7 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 5,8 proc. – podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,9 proc. rdr vs 4,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,8 proc. rdr.

W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,4 proc., wobec 0,6 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,4 proc.

Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł 0,5 proc. mdm wobec 0,5 proc. mdm miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,5 proc.

Deflator PCE (personal consumption expenditure deflator) jest miarą zmian cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. W ujęciu bazowym nie bierze pod uwagę cen żywności i energii.

Deflator PCE jest preferowaną przez Fed miarą wzrostu cen. Uśredniony cel inflacyjny Rezerwy Federalnej to 2,0 proc.

kkr/ osz/


Artykuły powiązane