Do 8,7 proc. KE prognozuje spadek PKB dla strefy euro w ’20

Ekonomiści Komisji Europejskiej w letniej prognozie obniżyli szacunki dynamiki PKB dla strefy euro na 2020 r. do -8,7 proc. z -7,7 proc. w poprzedniej prognozie, a na 2021 r. obniżyli do +6,1 proc. z +6,3 proc. poprzednio.

KE ocenia, że inflacja HICP w latach 2020 – 2021 w strefie euro wyniesie odpowiednio: 0,3 proc. i 1,1 proc. wobec 0,2 proc. na 2020 r. i 1,1 proc. na 2021 r. w wiosennej prognozie.

„Ryzyko związane z prognozami wzrostu jest nadal poważne, a bilans ryzyka pozostaje zwrócony w stronę przewagi czynników o charakterze negatywnym. Głównym ryzykiem jest nowa fala infekcji, która podważyłaby kluczowe założenia tej prognozy” – podano w raporcie Komisji Europejskiej.

„Biorąc pod uwagę niezwykłą niepewność dotyczącą prognoz gospodarczych, opiera się ona na szeregu krytycznych założeń. Co najważniejsze, zakłada się, że środki ograniczające rozprzestrzenianie się COVID-19 w UE będą stopniowo zniesione i ew. druga fala infekcji nie spowoduje nowych ogólnych ograniczeń” – dodano.

Według prognoz KE gospodarka UE doświadczy w 2020 r. głębokiej recesji z powodu pandemii koronawirusa, pomimo szybkiej i kompleksowej reakcji politycznej zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym.

„Oczekuje się, że środki polityki fiskalnej i pieniężnej wiarygodnie ogłoszone przed datą graniczną będą wspierać ożywienie i zapobiegać bankructwom i zwolnieniom na dużą skalę. Nadal jednak mogą wystąpić niewypłacalności i utrata zatrudnienia we wszystkich państwach członkowskich” – napisano w raporcie.

„Brak porozumienia w sprawie relacji między UE a Wielką Brytanią od 2021 r. pozostaje ważnym ryzykiem. Z drugiej strony fundusz odbudowy gospodarki, którego nie można odzwierciedlić w scenariuszu podstawowym, dopóki nie zostanie przyjęty przez prawodawców, może dać znaczący impuls gospodarce UE, szczególnie w 2021 r.” – dodano.

kkr/gor/


Artykuły powiązane

Blaski i cienie strefy euro

Kategoria: Analizy
1 stycznia 2019 roku minęło 20 lat od powstania strefy euro. To dobra okazja, by się zastanowić nad korzyściami i stratami, jakie Unii Europejskiej przyniosła wspólna waluta.
Blaski i cienie strefy euro

Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Kategoria: Pracownicy NBP
Na początku lipca NBP opublikował projekcję inflacji i PKB. Co pokazuje najnowsza projekcja i jakie są perspektywy polskiej gospodarki - mówi Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB