EBC: Bilans ryzyka dla wzr. PKB w strefie euro stał się zrówn.

Bilans ryzyka dla wzrostu PKB w strefie euro stał się bardziej zrównoważony – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Zagrożenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego stały się bardziej zrównoważone. Nieuzasadniona wojna Rosji z Ukrainą i jej obywatelami nadal stanowi poważne ryzyko dla gospodarki i może ponownie podnieść koszty energii i żywności. Dodatkową przeszkodą dla wzrostu w strefie euro mogłoby być również głębsze, niż się spodziewamy, osłabienie gospodarki światowej. Ponadto ożywienie napotkałoby przeszkody, gdyby pandemia Covid-19 ponownie się nasiliła i spowodowała ponowne zakłócenia w łańcuchach dostaw. Szok energetyczny może jednak minąć szybciej, niż przewidywano, a przedsiębiorstwa strefy euro mogą szybciej dostosować się do trudnych warunków międzynarodowych. Wspierałoby to wyższy wzrost PKB niż obecnie oczekuje się” – powiedziała Lagarde.

„Zagrożenia dla perspektyw inflacji również stały się bardziej zrównoważone, zwłaszcza w krótkim okresie. Z jednej strony, istniejąca presja na rurociągi może nadal powodować wzrost cen detalicznych w krótkim okresie. Ponadto silniejsze niż oczekiwano odbicie gospodarcze w Chinach mogłoby dać nowy impuls cenom surowców i popytowi zagranicznemu. Czynniki krajowe, takie jak utrzymujący się wzrost oczekiwań inflacyjnych powyżej naszego celu lub wyższe od przewidywanych podwyżki płac, mogą przyczynić się do wzrostu inflacji, również w średnim okresie. Z drugiej strony, niedawny spadek cen energii, jeśli się utrzyma, może spowolnić inflację szybciej niż oczekiwano. Ta presja spadkowa w komponencie energetycznym mogłaby następnie przełożyć się również na słabszą dynamikę inflacji bazowej. Dalsze osłabienie popytu również przyczyniłoby się do zmniejszenia presji cenowej, zwłaszcza w perspektywie średniookresowej, niż obecnie przewidywano” – dodała.

kkr/ osz/


Artykuły powiązane

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Kategoria: Analizy
W reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce EBC dokonywał okresowych przeglądów swojej strategii, jednak nieregularnie, podkreślając kontynuację dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Tym razem zakończony przegląd strategii miał być jakościowo inny.
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Kategoria: Analizy
Po wielu latach utrzymywania się na niskim poziomie inflacja w strefie euro silnie wzrosła w 2021 r., osiągając poziom najwyższy w historii unii walutowej. Dzisiaj główne pytanie, które stawia sobie EBC oraz ekonomiści zajmujący się strefą euro, dotyczy trwałości tego zjawiska.
Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Kategoria: Analizy
Na początku lipca 2021 r. EBC przedstawił wyniki przeglądu strategicznego. Kluczowe aspekty strategii pozostały bez zmian, a modyfikacje, których wprowadzanie jest w dużej mierze rozłożone w czasie, były oczekiwane przez uczestników rynku lub potwierdziły faktyczny sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez EBC.
Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych