EBC: Bilans ryzyka dla wzr. PKB w strefie euro stał się zrówn.

Bilans ryzyka dla wzrostu PKB w strefie euro stał się bardziej zrównoważony – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„Zagrożenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego stały się bardziej zrównoważone. Nieuzasadniona wojna Rosji z Ukrainą i jej obywatelami nadal stanowi poważne ryzyko dla gospodarki i może ponownie podnieść koszty energii i żywności. Dodatkową przeszkodą dla wzrostu w strefie euro mogłoby być również głębsze, niż się spodziewamy, osłabienie gospodarki światowej. Ponadto ożywienie napotkałoby przeszkody, gdyby pandemia Covid-19 ponownie się nasiliła i spowodowała ponowne zakłócenia w łańcuchach dostaw. Szok energetyczny może jednak minąć szybciej, niż przewidywano, a przedsiębiorstwa strefy euro mogą szybciej dostosować się do trudnych warunków międzynarodowych. Wspierałoby to wyższy wzrost PKB niż obecnie oczekuje się” – powiedziała Lagarde.

„Zagrożenia dla perspektyw inflacji również stały się bardziej zrównoważone, zwłaszcza w krótkim okresie. Z jednej strony, istniejąca presja na rurociągi może nadal powodować wzrost cen detalicznych w krótkim okresie. Ponadto silniejsze niż oczekiwano odbicie gospodarcze w Chinach mogłoby dać nowy impuls cenom surowców i popytowi zagranicznemu. Czynniki krajowe, takie jak utrzymujący się wzrost oczekiwań inflacyjnych powyżej naszego celu lub wyższe od przewidywanych podwyżki płac, mogą przyczynić się do wzrostu inflacji, również w średnim okresie. Z drugiej strony, niedawny spadek cen energii, jeśli się utrzyma, może spowolnić inflację szybciej niż oczekiwano. Ta presja spadkowa w komponencie energetycznym mogłaby następnie przełożyć się również na słabszą dynamikę inflacji bazowej. Dalsze osłabienie popytu również przyczyniłoby się do zmniejszenia presji cenowej, zwłaszcza w perspektywie średniookresowej, niż obecnie przewidywano” – dodała.

kkr/ osz/


Artykuły powiązane

Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Kategoria: Analizy
Po wielu latach utrzymywania się na niskim poziomie inflacja w strefie euro silnie wzrosła w 2021 r., osiągając poziom najwyższy w historii unii walutowej. Dzisiaj główne pytanie, które stawia sobie EBC oraz ekonomiści zajmujący się strefą euro, dotyczy trwałości tego zjawiska.
Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Dylematy Rady Prezesów EBC

Kategoria: Analizy
Banki centralne potrafią zaskakiwać. W przypadku zbliżającego się posiedzenia Rady Prezesów EBC panuje konsensus co do jednego: raczej można wykluczyć podwyżki oprocentowania.
Dylematy Rady Prezesów EBC

Strefa euro wykazuje w obecnym kryzysie energetycznym całkiem dużą odporność

Kategoria: Trendy gospodarcze
Głęboka i długotrwała recesja w strefie euro, której towarzyszyłby istotny wzrost bezrobocia nie jest obecnie scenariuszem bazowym na kolejne kwartały – uważa dr Piotr Żuk, p.o. zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.
Strefa euro wykazuje w obecnym kryzysie energetycznym całkiem dużą odporność