EBC: brak zgody ws. uruchomienia środków polityki monetarnej

10.10.2019

Przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego byli zgodni co do konieczności podjęcia działań w obecnych warunkach makroekonomicznych, lecz byli podzieleni ws. wprowadzenia konkretnych środków polityki monetarnej – wynika z protokołu posiedzenia opublikowanego w czwartek.

Protokół z posiedzenia EBC w dniach 11–12 września wskazuje, że niektórzy członkowie Rady Prezesów byli gotowi poprzeć jeszcze głębszą obniżkę stóp procentowych w zamian za rezygnację ze wznowienia programu zakupu aktywów netto (QE).

W minutkach EBC stwierdzono, że „zdecydowana większość” opowiadała się za wznowieniem QE, chociaż „wielu członków” Rady Prezesów uznało argumenty za reaktywacją QE za „niewystarczająco silne”. Około jedna trzecia 25-osobowej Rady Prezesów sprzeciwiła się reaktywacji QE.

„Wyrażono szereg zastrzeżeń dotyczących poszczególnych elementów proponowanego pakietu politycznego” – napisano w protokole.

Niektórzy bankierzy z kolei nie byli przekonani w kwestii potrzeby obniżenia kosztów kredytu w strefie euro, z obawy przed negatywnymi skutkami ujemnych stóp procentowych.

„Mimo że decydenci byli zgodni co do racji przemawiających za kompleksowym pakietem stymulacyjnym, uczestnicy posiedzenia mieli przeciwstawne argumenty wobec konkretnych elementów pakietu” – podano w minutes.

Według minutek, obniżenie stopy depozytowej do rekordowo niskiego poziomu minus 0,5 proc. zostało przyjęte „bardzo dużą większością” głosów.

W prezentacji otwierającej posiedzenie członek zarządu Benoit Coeure, który kieruje operacjami rynkowymi, powiedział, że wśród inwestorów rynkowych „przekonanie co do jeszcze głębszych obniżek nie było szerokie”.

„Ostrzeżono również, że Rada Prezesów nie powinna próbować uwzględniać oczekiwań rynku, ale powinna opierać swoje decyzje na własnej ocenie” – wynika z minutek.

„Przedstawiono argument, że w warunkach dużej niepewności przebicie oczekiwań rynku może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ może to być postrzegane jako sygnał gorszej perspektywy niż zakładano w prognozach” – dodano.

Członkowie Rady Prezesów byli również podzieleni w kwestii oceny perspektyw dla wzrostu PKB strefy euro, efektywności poszczególnych narzędzi polityki monetarnej oraz wielkości pakietu stymulacyjnego.

Wszyscy członkowie Rady Prezesów byli zgodni co do potrzeby zwiększenia przez rządy wydatków i przestrzeni fiskalnej „w skuteczny sposób”.

Rynek przyjął komunikat EBC neutralnie. Kurs eurodolara rośnie o 0,07 proc. do 1,1266.

Europejski Bank Centralny obniżył w czwartek stopę depozytową o 10 pb. do -0,50 proc., ogłosił wznowienie QE netto od listopada w wys. 20 mld euro, wprowadził tiering oraz zmodyfikował forward guidance – podano w komunikacie po wrześniowym posiedzeniu banku.

QE będzie prowadzone „tak długo jak będzie to konieczne” dla wzmocnienia akomodacyjnego działania stóp procentowych i zakończy się „krótko” przed rozpoczęciem podwyżek stóp procentowych. EBC rozszerzył możliwość skupu aktywów, których rentowności są niższe niż oprocentowanie stopy depozytowej EBC, na cały program APP, czyli o programy CBPP3, ABSPP i CSPP.

EBC będzie utrzymywał stopy procentowe na obecnym lub niższym poziomie aż inflacja w przekonująco zbliży się do poziomu bliskiego, ale niższego niż 2 proc. w horyzoncie projekcji, a wzrost inflacji do celu będzie również widoczny w trendzie inflacji bazowej.

Dwustopniowy system różnicowania stopy procentowej (tiering) zostanie uruchomiony od 30 października – podał Europejski Bank Centralny w osobnym komunikacie. W ramach tieringu część nadwyżek płynnościowych, trzymanych przez instytucje kredytowe eurosystemu, będzie zwolnione z oprocentowania z ujemną stopą depozytową.

Poluzowano także warunki operacji TLTRO-III. Dla banków, dla których kwalifikowane pożyczki netto przekraczają poziom referencyjny, stopa będzie równa stopie depozytowej. Ponadto, możliwe będzie wydłużenie zapadalności operacji z 2 do 3 lat.

„Odpowiedni stopień akomodacji pieniężnej jest nadal niezbędny do utrzymania trwałej konwergencji inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie” – powiedział prezes EBC Mario Draghi 12 września, na konferencji po posiedzeniu EBC.

Kolejne posiedzenie EBC odbędzie się 24 października. Po posiedzeniu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem prezesa EBC.

To będzie ostatnie posiedzenie z udziałem prezesa Mario Draghiego, bowiem jego kadencja wygasa 30 października br. Od 1 listopada EBC kierować będzie dotychczasowa szefowa MFW – Christine Lagarde.

kkr/ asa/

Artykuły powiązane