EBC: Długoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły do 2,8 proc.

Europejski Bank Centralny rozpoczął w publikację comiesięcznych badań oczekiwań konsumentów, z których wynika, że długoterminowe (horyzont 3-letni) oczekiwania inflacyjne w strefie euro w czerwcu wzrosły do 2,8 proc. z 2,5 proc. Konsumenci w eurolandzie spodziewają się za rok inflacji na poziomie 5 proc.

„Odczuwana przez konsumentów inflacja w poprzednich 12-miesiącach mocno wzrosła, podobnie jak oczekiwania co do przyszłej inflacji. Mediana postrzeganej inflacji w ostatnich 12 miesiącach wzrosła do 7,2 proc. z 6,6 proc. w maju, podczas gdy mediana oczekiwań na kolejne 12 miesięcy poszła lekko w górę do 5,0 proc. Oczekiwania na najbliższe 3 lata wyraźnie wzrosły do 2,8 proc. z 2,5 proc. w maju” – napisano w opracowaniu EBC.

Cel inflacyjny EBC to 2 proc. w średnim terminie.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
To, w jakim stopniu średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne reagują na przejściowe czynniki, ma wpływ na dynamikę inflacji. Badanie pokazało, że silny szok pandemiczny przyczynił się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro.
Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekiwania inflacyjne stanowią bardzo ważny element mechanizmu transmisji impulsów monetarnych. Ocena i zrozumienie funkcjonowania oczekiwań inflacyjnych może pomóc władzom monetarnym prowadzić politykę ukierunkowaną na stabilizację cen.
Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych