Minutes: EBC gotowy do dostosowania instrumentów

EBC jest przygotowany do dostosowania programu skupu aktywów i innych instrumentów na kolejnym posiedzeniu, jeśli zajdzie taka potrzeba – wynika z opublikowanego w piątek protokołu z posiedzenia EBC z 30 kwietnia. Dodano również, że można wykluczyć szybkie ożywienie „w kształcie litery V”.

Z protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego z 30 kwietnia wynika, że na czerwcowym posiedzeniu „Rada Prezesów musi być przygotowana na potencjalne dostosowanie awaryjnego pandemicznego programu zakupów aktywów (Pandemic Emergency Purchase Program – PEPP) i innych instrumentów, gdyby zobaczyła, że skala podjętych środków nie odpowiada potrzebom”.

„Rada Prezesów będzie musiała stale oceniać każdy ze swoich środków, zarówno indywidualnie, jak i jako pakiet, aby stwierdzić, czy nadal są one odpowiednio skalibrowane i dobrane, aby zapewnić niezbędny stopień akomodacji w tym niepewnym otoczeniu gospodarczym” – podano w minutes.

„Rada Prezesów jest w pełni przygotowana do dostosowania wielkości programu skupu aktywów PEPP i dostosowania jej składu tak długo, jak to konieczne” – dodano.

Większość ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga spodziewa się, że program PEPP o wartości 750 miliardów euro (815 miliardów dolarów) zostanie zwiększony, być może już podczas następnego posiedzenia EBC 4 czerwca.

W ocenie uczestników posiedzenia przez wysoki poziom niepewności co do rozwoju pandemii, trudno jest przewidzieć prawdopodobny zasięg i czas trwania zbliżającej się recesji oraz późniejszego ożywienia.

„Członkowie Rady Prezesów wyrazili zaniepokojenie możliwością wystąpienia nieliniowych efektów wzmacniających wpływ pandemii koronawirusa na aktywność gospodarczą, które są trudne do oszacowania. (…) Uznano jednak, że popyt prawdopodobnie wzrośnie tylko stopniowo, na tym etapie można już prawdopodobnie wykluczyć szybkie ożywienie w kształcie litery V” – podano w sprawozdaniu.

„Im dłużej obowiązują środki blokujące aktywność gospodarczą, tym poważniejszy jest wpływ na wzrost PKB i ceny. Jednocześnie podkreślono, że skutki ekonomiczne pandemii utrzymają się przez znaczny okres po jej powstrzymaniu, ponieważ można oczekiwać, że spadek popytu wynikający z motywów ostrożności lub strat dochodów wpłynie na działalność gospodarczą, prowadząc do powolnego odbicia w gospodarce” – dodano.

Z minutek wynika, że Rada Prezesów oczekuje na czerwcowe projekcje makroekonomiczne.

„Jest jasne, że prognozy pracowników Eurosystemu z czerwca 2020 r. zostaną znacznie obniżone w porównaniu z prognozami pracowników EBC z marca 2020 r. oraz, że obecna sytuacja może okazać się bardziej destrukcyjna niż światowy kryzys finansowy z 2008 r. (…) Oparcie się na szeregu scenariuszy uznano za uzasadnione w okolicznościach, w których perspektywy dla strefy euro były wyjątkowo niepewne” – napisano w minutes.

„Teraz stało się jasne, że gospodarka strefy euro zmierza w kierunku spadku aktywności, który jest bezprecedensowy w najnowszej historii” – dodano.

Rada Prezesów zgodziła się, że „polityka fiskalna również musi odgrywać istotną rolę”.

„Oceniono, że kurs polityki budżetowej strefy euro stał się silnie ekspansyjny, ponieważ kraje strefy euro ogłosiły znaczące środki fiskalne w celu złagodzenia skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa” – wynika z minutes.

„Ambitna i skoordynowana polityka fiskalna jest niezbędna z uwagi na ostrą korektę w gospodarce strefy euro” – dodano.

Uczestnicy posiedzenia EBC podkreślali, że trudno jest oszacować prognozy inflacyjne.

„Średnioterminowe implikacje pandemii koronawirusa dla inflacji były otoczone dużą niepewnością, biorąc pod uwagę, że presję na obniżkę cen związaną ze słabszym popytem można częściowo zrównoważyć presją na wzrost związaną z bardziej trwałymi szkodami po stronie podaży” – napisano w minutes.

Rada Prezesów EBC pozostawiła 30 kwietnia podstawowe stopy procentowe bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu ogłoszono nowy program pożyczek PELTRO w celu zapewnienia płynności bankom, a także zapowiedziano złagodzenie warunków programu kredytowego dla banków TLTRO-III.

EBC podał w oświadczeniu po posiedzeniu, że zamierza kontynuować awaryjny pandemiczny program skupu aktywów (PEPP) na poziomie 750 mld euro.

Kolejne posiedzenie EBC odbędzie się 4 czerwca.(PAP Biznes)

kkr/ gor/


Artykuły powiązane

Kilka lekcji z programu skupu aktywów Eurosystemu

Kategoria: Analizy
Pod koniec 2018 r. Eurosystem zakończył zakupy netto aktywów w ramach programu skupu aktywów. Z jego przebiegu płynie kilka cennych lekcji, które warto odrobić. Wygląda bowiem na to, że luzowanie ilościowe pozostanie na dłużej w arsenałach banków centralnych na świecie.
Kilka lekcji z programu skupu aktywów Eurosystemu

EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Kategoria: Analizy
Po przeszło pięciu latach stosowania ujemnych stóp procentowych EBC zróżnicował oprocentowanie rezerw bankowych. Dzięki temu w razie potrzeby łatwiej będzie jeszcze bardziej obniżyć stopy lub utrzymywać je poniżej zera przez dłuższy czas.
EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

EBC w walce z pandemiczną niepewnością

Kategoria: Analizy
Banki centralne nauczone doświadczeniami poprzednich kryzysów są zdecydowanie lepiej przygotowane do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego. Niewątpliwie kluczowa w takich sytuacjach jest szybkość reakcji oraz kompleksowość podejmowanych działań.
EBC w walce z pandemiczną niepewnością