EBC: Stopy proc. bez zmian do końca I połowy 2020 r.

06.06.2019

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe – podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC poinformował, że stopy procentowe pozostaną bez zmian przez I połowę 2020 r. oraz podał szczegóły programu TLTRO-III.

Decyzja EBC o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku.

„Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,40 proc.” – napisano i podano też, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca pierwszej połowy 2020 r.

„Rada Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie” – podkreślono.

EBC ujawnił także szczegóły programu TLTRO-III. „Jeśli chodzi o warunki nowej serii kwartalnych ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III), Rada Prezesów postanowiła, że stopa procentowa każdej operacji będzie o 10 punktów bazowych wyższa niż średnia stopa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu za czas trwania danej operacji TLTRO. W przypadku banków o kwalifikowanych wierzytelnościach netto powyżej benchmarku stopa stosowana w TLTRO-III będzie niższa i może być tak niska jak średnia stopa depozytu w banku centralnym obowiązująca w czasie trwania operacji powiększona o 10 punktów bazowych” – podano.

EBC podtrzymała forward guidance dla polityki reinwestycji. „Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej” – napisano.

kkr/asa/

Artykuły powiązane