EBC: Zmiana forward guidance to niekoniecznie „niżej na dłużej”

Zmiana forward guidance dla stóp procentowych EBC niekoniecznie oznacza, że pozostaną one na niskim poziomie przez dłuższy czas – napisano w protokole z posiedzenia EBC w dn. 21-22 lipca.

„(Nowy forward guidance – PAP) niekonieczne implikuje ‚niższe na dłużej’ stopy procentowe, jeżeli ostatecznie zakotwiczy on oczekiwania inflacyjne w celu, jak się oczekuje” – napisano.

EBC zmienił w lipcu forward guidance dla stóp proc. po zmianie celu inflacyjnego.

„Wspierając swój symetryczny dwuprocentowy cel inflacyjny i zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy proc. pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2 proc. na długo przed końcem horyzontu projekcji. Może to również oznaczać okres przejściowy, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu” – brzmi forward guidance.

Według protokołu z posiedzenia nowe brzmienie forward guidance było „szeroko oceniane jako dobrze zbilansowane”.

Według dokumentu, nowa strategia celu inflacyjnego oraz nowy guidnace obniżają ryzyko pojawienia się możliwych skutków ubocznych luźnej polityki monetarnej, ponieważ oba instrumenty powinny skrócić okres utrzymywania się stóp proc. na bardzo niskim poziomie, a przy innych czynnikach niezmienionych, obniżyć wymaganą skalę skupu aktywów.

W gronie Rady Prezesów EBC pojawiły się jednak głosy, żeby zastosować jeszcze mocniejszy forward guidance – podano w protokole.

Dodano, że dyskusja na temat programu skupu aktywów APP odbędzie się w trakcie wrześniowego posiedzenia EBC.

Rada Prezesów oceniała w lipcu, że w krótkim terminie ryzyka dla inflacji były przechylone w górę, a w mniejszym stopniu również w średnim terminie.

Frederic Ducrozet, ekonomista Pictet Wealth Management, komentując protokół EBC zauważył, że po raz pierwszy od „wielu lat” EBC wskazał ryzyka w górę dla inflacji w średnim terminie.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 9 września. Podczas posiedzenia opublikowane zostaną kwartalne projekcje makroekonomiczne.

Rynek przyjął publikację minutes EBC jako neutralną. EUR/USD utrzymuje ok. 0,1-proc wzrosty w okolicy 1,177, a rentowność 10-letnich obligacji Niemiec rośnie o 1 pb. do -0,41 proc. (PAP Biznes)

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Kategoria: Analizy
Na początku lipca 2021 r. EBC przedstawił wyniki przeglądu strategicznego. Kluczowe aspekty strategii pozostały bez zmian, a modyfikacje, których wprowadzanie jest w dużej mierze rozłożone w czasie, były oczekiwane przez uczestników rynku lub potwierdziły faktyczny sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez EBC.
Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Kategoria: Analizy
W reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce EBC dokonywał okresowych przeglądów swojej strategii, jednak nieregularnie, podkreślając kontynuację dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Tym razem zakończony przegląd strategii miał być jakościowo inny.
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

Kategoria: VoxEU
Banki centralne Eurosystemu, które posiadają znaczne zasoby długu państwowego, narażone są na wysokie ryzyko upadłości w przypadku niewypłacalności swoich rządów. Zdolność Eurosystemu do przetrwania będzie wówczas zagrożona.
Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy