EBI gotowy jest szybko wspierać inwestycje redukujące popyt na gaz

Wobec wysokich cen gazu w Europie rozwiązaniem może być zmniejszenie popytu na gaz; jesteśmy gotowi szybko to wspierać – zadeklarowała wiceszefowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Lilyana Pavlova.

W swoim wystąpieniu przed Europejskim Komitetem Regionów, w którym zasiadają samorządowcy z 27 krajów UE, Pavlova odniosła się do uwag dotyczących wysokich cen energii. W jej ocenie skok cen niekoniecznie wynika z braku inwestycji, jest raczej wynikiem nierównowagi podaży i popytu na gaz na świecie.

„Rzeczywiście to jest bardzo trudny moment w Europie” – przyznała Pavlova. „Rozwiązaniem może być zmniejszenie popytu na gaz poprzez inwestycje w nowe metody grzewczo-energetyczne i w zakresie oszczędności energii w regionach, w samorządach, w budynkach publicznych. I tak działamy w ramach naszej polityki, jesteśmy gotowi szybko to wspierać” – zadeklarowała.

Wiceszefowa banku wskazała przy tym, że EBI silnie angażuje się w transformację energetyczną miast. Przyznała, że przejście do zeroemisyjności do 2050 r. będzie oznaczało wielkie zmiany społeczno-gospodarcze w regionach, które są uzależnione od działalności opartej na węglu.

„Prawdopodobieństwo dużej utraty miejsc pracy, mniejszego PKB i dochodów podatkowych wymaga szerokiej strategii, żeby ta transformacja rzeczywiście była sprawiedliwa” – podkreśliła Pavlova. Dodała, że Komisja Europejska przewodzi tym działaniom, a EBI również chce odegrać tu swoją rolę.

Europejski Bank Inwestycyjny jest pożyczkodawcą Unii Europejskiej. Udziela kredytów podmiotom z sektora publicznego i firmom prywatnym. W 2021 roku Grupa EBI, w skład której wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny, zwiększyła wartość finansowania do rekordowej kwoty 95 mld euro. Równolegle trwa przekształcanie EBI w bank klimatyczny Unii Europejskiej. Odsetek inwestycji EBI ukierunkowanych na działania w dziedzinie klimatu i projekty na rzecz zrównoważonego ekologicznie rozwoju wzrósł w ubiegłym roku do 43 proc.

kic/ kgod/ osz/


Artykuły powiązane

Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Kategoria: Analizy
Odpowiadając na globalny kryzys pandemiczny i związane z nim potrzeby krajów rozwijających się UE zadziałała jako jedna europejska drużyna (Team Europe). Bezprecedensowe działania podjęte przez UE w związku z agresją Rosji na Ukrainę dają dużą nadzieję, że tak nadal będzie.
Team Europe: Europejska drużyna dla globalnego rozwoju

Rosja - co w zamian za ropę i gaz

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dyskusje o konieczności zmiany rosyjskiego surowcowo-eksportowego modelu rozwoju gospodarczego mają długoletnią tradycję, sięgającą czasów ZSRR. Zwykle nasilały się one w okresach kryzysów gospodarczych, wynikających zazwyczaj z załamania cen ropy i gazu.
Rosja - co w zamian za ropę i gaz