EBI: Polacy w środku stawki badania wiedzy o zmianach klimatu

Respondenci z Polski uzyskali wynik 5,87 na 10 w szóstej edycji ankiety EBI badającej stan wiedzy o zmianach klimatu – wynika z informacji prasowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Polacy, podobnie jak obywatele innych krajów UE, relatywnie mało wiedzą o dostępnych sposobach przeciwdziałania zmianom klimatu.

Badanie EBI wskazuje na lukę międzypokoleniową w Polsce w kwestii wiedzy o przyczynach i skutkach zmian klimatu oraz świadomości dostępnych rozwiązań tego problemu.

„Polacy w wieku powyżej 50 lat wykazali się większą wiedzą niż przedstawiciele młodszych pokoleń w odniesieniu do pytań związanych z przyczynami, konsekwencjami i rozwiązaniami problemu zmiany klimatu” – napisano w głównych wnioskach z badania.

W naszym kraju występuje też ogólny niedobór wiedzy w temacie rozwiązań problemu zmian klimatu.

„Polacy są świadomi przyczyn i konsekwencji zmiany klimatu, ale mogliby poszerzyć swoją wiedzę na temat dostępnych rozwiązań. Podobnie jak w większości krajów europejskich, duża część respondentów z Polski nie uznaje, że ograniczenie prędkości na drogach (87 proc.) lub lepsza termoizolacja budynków (63 proc.) mogą pomóc w walce ze skutkami zmiany klimatu” – podkreślono.

Ogólny wynik Polaków w szóstej edycji badania EBI nt. wiedzy o zmianach klimatu wyniósł 5,87 punktów na 10 możliwych. Liderem byli Finowie z wynikiem 7,22/10, a za nimi uplasował się Luksemburg (7,19/10) i Szwecja (6,96/10).

Ankieta badała trzy obszary wiedzy o zmianach klimatu: definicja i przyczyny, konsekwencje oraz dostępne rozwiązania. Wzięło w nim udział ponad 30 tys. respondentów z 35 krajów, m.in. z krajów UE, a także USA, Chin, Japonii, Indii i Kanady.

W pierwszym obszarze polscy respondenci uzyskali wynik 6,38/10.

Poprawnie zjawisko zmian klimatu było w stanie zdefiniować 67 proc. Polaków i tylko 6 proc. uważa, że zmiana klimatu to nie problem.

„Większość Polaków (65 proc.) jest też świadoma, że główną przyczyną zmian klimatu jest działalność człowieka tj. wylesianie, rolnictwo, przemysł i transport. Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów jest przeciwnego zdania: 23 proc. sądzi, że są one spowodowane ekstremalnymi zjawiskami w przyrodzie tj. wybuchy wulkanów czy fale upałów, a 11 proc. uważa, że zmiany klimatu są spowodowane dziurą ozonową” – dodano.

61 proc. polskich respondentów prawidłowo wymieniło USA, Chiny i Indie jako trzech największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie.

Jeśli chodzi o świadomość konsekwencji zmian klimatu, to Polacy uzyskali wynik 7,34/10: aż 81 proc. respondentów wie, że mają one negatywny wpływ na zdrowie ludzi i ogólną sytuację na świecie m.in. poprzez wpływ na spadek plonów.

W ostatnim obszarze wiedzy o środkach zaradczych Polacy osiągnęli wynik 3,89/10, co jest dużo gorszym rezultatem niż w pozostałych dwóch segmentach badania, podobnie było w przypadku innych krajów UE.

Jednak większość Polaków (72 proc., tyle samo co średnia UE) wie, że korzystanie z produktów, które można poddać recyklingowi, może pomóc w łagodzeniu zmiany klimatu.

EBI poinformował, że badanie przeprowadziła pracownia badania rynku BVA Xsight.

jz/ osz/

 


Artykuły powiązane

Dlaczego Polacy niechętnie inwestują na giełdzie?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wydawanie na konsumpcję jest łatwiejsze niż oszczędzanie, ale inwestowanie sprawia jeszcze więcej trudności, bo zawsze wiąże się z ryzykiem.
Dlaczego Polacy niechętnie inwestują na giełdzie?

Finfluencing a rozwój kompetencji finansowych, czyli o (nie)bezpieczeństwie finansów w mediach społecznościowych

Kategoria: Analizy
Postępująca cyfryzacja usług finansowych daje ich odbiorcom szanse na większe włączenie finansowe, zapewnia wygodne, szybkie, bezpieczne i terminowe transakcje oraz dostęp do bardziej spersonalizowanych usług finansowych. Choć korzyści z rozwoju cyfrowych technologii z tego zakresu wydają się dziś niemal bezdyskusyjne, to niewłaściwe korzystanie z nieznanych produktów, zwłaszcza przez nieświadomych ryzyka młodych konsumentów, może być zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa finansowego.
Finfluencing a rozwój kompetencji finansowych, czyli o (nie)bezpieczeństwie finansów w mediach społecznościowych

Finansowanie globalnego rozwoju: w poszukiwaniu Świętego Graala

Kategoria: Trendy gospodarcze
Społeczność międzynarodowa nieuchronnie zbliża się do momentu, w którym konieczna będzie przebudowa globalnej architektury finansowania rozwoju, na miarę zmian wprowadzonych po II wojnie światowej.
Finansowanie globalnego rozwoju: w poszukiwaniu Świętego Graala