Eurostat: Deficyt sektora finansów w Polsce w I kw. to 2,6 proc. PKB

Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w I kwartale 2021 roku wyniósł 2,6 proc. PKB – podał Eurostat.

W IV kwartale 2020 roku deficyt wyniósł 2,4 proc. PKB.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne

Rosja lubi bić (anty)rekordy

Kategoria: Analizy
Rosja, przy dużej zależności gospodarki od cen ropy naftowej, nigdy nie imponowała tempem wzrostu gospodarczego, nawet w okresie dobrej koniunktury i wysokiego poziomu cen na światowym rynku węglowodorów.
Rosja lubi bić (anty)rekordy