Eurostat: Deficyt w handlu strefy euro (nsa) w XI ’21: 1,5 mld euro

Deficyt w handlu strefy euro w listopadzie 2021 r. wyniósł 1,5 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 3,6 mld euro w poprzednim miesiącu – poinformował w komunikacie Eurostat.

Deficyt po uwzględnieniu czynników sezonowych (sa) wyniósł zaś 1,3 mld euro wobec nadwyżki 1,8 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z +2,4 mld euro.

Analitycy spodziewali się nadwyżki 1,5 mld euro.

aj/ osz/


Artykuły powiązane

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne

Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

Kategoria: Analizy
Na pogorszenie się salda w polskim handlu zagranicznym wpłynęło w pierwszym rzędzie osłabienie eksportu w dwóch kluczowych jego kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku. W obecnych uwarunkowaniach tendencja ta może być kontynuowana.
Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Kategoria: Analizy
Jeszcze w I półroczu dodatnie saldo handlowe utrzymywało się na poziomie 3,7 mld euro, czyli bardzo zbliżonym do analogicznego okresu 2020 roku. W III kwartale nastąpiło osłabienie eksportu w dwóch ważnych kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku.
W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą