Eurostat: Inflacja w strefie euro w II wyniosła 0,9 proc. rdr

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,9 proc. w lutym w ujęciu rdr, po wzroście 0,9 proc. w styczniu – podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu.

Na rynku szacowano wzrost o 0,9 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w lutym o 1,1 proc., po wzroście w styczniu o 1,4 proc. Tu szacowano +1,1 proc.

Mdm CPI wzrósł o 0,2 proc. wobec szacunków +0,2 proc. i +0,2 proc. w styczniu.

aj/ asa/


Artykuły powiązane

Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne, więc np. nie istnieje jedna, „rzeczywista” inflacja, nie ma też idealnego jej wskaźnika. Sposoby na mierzenie spadku siły nabywczej pieniądza zmieniają się od stuleci, a nowe technologie pozwalają na udoskonalanie metody – mówi dr hab. inż. Jacek Białek, ekspert GUS i prof. Uniwersytetu Łódzkiego.
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Kategoria: Pracownicy NBP
Na początku lipca NBP opublikował projekcję inflacji i PKB. Co pokazuje najnowsza projekcja i jakie są perspektywy polskiej gospodarki - mówi Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB

Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji

Kategoria: Badania pracowników NBP
Wyniki analizy modelowej wskazują, że choć znaczna część koszyka konsumpcyjnego reaguje na dostosowania krajowej koniunktury, to presja popytowa narasta powoli, a na zmiany cen istotnie wpływa też globalna aktywność gospodarcza i ceny ropy naftowej.
Krajowy i zagraniczny wymiar inflacji