Eurostat: Koszty pracy w Polsce w I kw. 2024 r. +14,1 proc. rdr

Nominalne godzinowe koszty pracy w I kwartale 2024 r. w Polsce wzrosły o 14,1 proc. rdr, po wzroście o 13,1 proc. rdr w IV kwartale 2023 r. i o 10,8 proc. w I kwartale 2023 r. – podał Eurostat.

Był to czwarty najwyższy wynik w UE.

Płace wzrosły w I kw. 2024 r. o 14,1 proc., a pozostałe komponenty wynagrodzenia wzrosły również o 14,0 proc.

W przemyśle koszty pracy wzrosły w I kwartale 2024 r. o 13,5 proc. po wzroście o 13,6 proc. w IV kw. 2023 r., w budownictwie – wzrosły o 16,7 proc. po wzroście o 11,6 proc. w IV kw. 2023 r., a w usługach – poszły w górę o 12,6 proc. po wzroście o 12,3 proc. w IV kw. 2023 r.

map/ gor/


Artykuły powiązane

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po dwóch latach deficytu, Polska odnotowała w 2023 r. dodatnie saldo w obrotach handlowych. Poprawa salda nastąpiła we wszystkich głównych kategoriach towarów, a najsilniej w paliwach. Głównym czynnikiem tych tendencji były wyraźnie lepsze warunki cenowe w polskim handlu zagranicznym.
Wyraźna poprawa salda handlowego Polski