Eurostat: Koszty pracy w Polsce w II kw. ’21 wzrosły o 7,9 proc. rdr

Nominalne godzinowe koszty pracy w II kwartale 2021 r. w Polsce wzrosły o 7,9 proc. rdr, po wzroście o 5,8 proc. rdr w I kwartale i o 5,6 proc. w II kwartale 2020 roku – podał Eurostat.

Płace wzrosły w II kw. o 7,9 proc., a pozostałe komponenty wynagrodzenia wzrosły również o 7,9 proc.

W przemyśle koszty pracy wzrosły w II kw. o 7,1 proc. po wzroście o 5,2 proc. w I kw., w budownictwie – wzrosły o 8,4 proc. po wzroście o 4,2 proc. w I kw., a w usługach – poszły w górę o 7,2 proc. po wzroście o 3,6 proc. w I kw.

map/ mfm/


Artykuły powiązane

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii