Eurostat: Stopa bezrobocia w lutym w Polsce wyniosła 2,8 proc.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w lutym 2023 r., według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 2,8 proc., tak jak w styczniu 2023 r. – podał Eurostat.

Liczba bezrobotnych w lutym 2023 r. wyniosła 479 tys., tyle samo co w styczniu.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Kategoria: Oko na gospodarkę
Wysoka inflacja pogarsza warunki prowadzenia biznesu w krajach UE. Z kwartału na kwartał maleje liczba firm otwierających działalność gospodarczą i przybywa upadających. W Polsce biznes na razie wychodzi obronną ręką. Maleje wprawdzie liczba rejestracji, ale mniej jest także upadłości.
W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa