Eurostat: Wskaźnik wolnych miejsc pracy w I kw. w Polsce: 0,9 proc.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w I kwartale 2024 r. w Polsce wyniósł 0,9 proc. wobec 0,8 proc. w IV kwartale 2023 r. – podał Eurostat.

W przemyśle i budownictwie wskaźnik wyniósł 1,1 proc. wobec 0,8 proc. w IV kwartale 2023 r.

W usługach wyniósł 0,9 proc., wobec 0,8 proc. w IV kwartale 2023 r.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego