Fed: Decyzja o redukcji QE możliwa na następnym posiedzeniu

Decyzja o redukcji programu skupu aktywów może być wydana na następnym posiedzeniu. Jeśli tak się stanie, redukcja skupu aktywów może rozpocząć się w połowie listopada lub połowie grudnia – wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu.

„Uczestnicy posiedzenia ogólnie oceniali, że pod warunkiem, że ożywienie gospodarcze utrzyma się na obecnej ścieżce, prawdopodobnie odpowiedni byłby proces stopniowego ograniczania programu skupu aktywów, który zakończyłby się około połowy przyszłego roku” – napisano w protokole po posiedzeniu 22 września.

„Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że jeśli decyzja o rozpoczęciu zmniejszania zakupów nastąpi na następnym spotkaniu, proces zmniejszania może rozpocząć się od miesięcznych kalendarzy zakupów rozpoczynających się w połowie listopada lub w połowie grudnia” – dodano.

Z protokołu wynika, że cele konieczne do spełnienia przed rozpoczęciem redukcji skupu aktywów zostały w większości osiągnięte.

„Większość uczestników posiedzenia zauważyła, że w odniesieniu do celu Komitetu dotyczącego stabilności cen został spełniony standard +znacznego dalszego postępu+ lub że prawdopodobnie zostanie on wkrótce zrealizowany. W odniesieniu do celu dotyczącego maksymalnego poziomu zatrudnienia, uczestnicy zauważyli poprawę na rynku pracy od grudnia 2020 roku” – napisano w sprawozdaniu.

„Wielu uczestników posiedzenia zwracało uwagę, że choć ożywienie gospodarcze w ostatnim czasie zwolniło, a sierpniowy wzrost zatrudnienia nie spełnił oczekiwań, sytuacja na rynku pracy nadal poprawiała się od poprzedniego posiedzenia Komitetu. Wielu uczestników oceniło, że standard dalszego znacznego postępu w kierunku maksymalnego poziomu zatrudnienia nie został jeszcze osiągnięty, ale jeśli gospodarka będzie postępować mniej więcej tak, jak oczekiwali, może wkrótce zostać osiągnięty” – dodano.

Z protokołu wynika, że niepewność wobec perspektywy wzrostu PKB i inflacji nadal się utrzymuje.

„Uczestnicy posiedzenia FOMC generalnie postrzegali zagrożenia dla perspektyw aktywności gospodarczej jako ogólnie zrównoważone. Niepewność związana z przebiegiem pandemii koronawirusa, rozwój sytuacji w łańcuchu dostaw i środki fiskalne były wskazywane jako niosące zarówno ryzyko wzrostu, jak i spadku PKB” – wynika z protokołu.

„Większość uczestników posiedzenia dostrzegała przewagę czynników ryzyka o charakterze wzrostowym dla perspektyw inflacji z powodu obaw, że zakłócenia podaży i niedobory siły roboczej mogą trwać dłużej i mogą mieć większy lub trwalszy wpływ na ceny i płace niż obecnie zakładano. Kilku uczestników stwierdziło, że istnieje również pewne ryzyko spadkowe dla inflacji, ponieważ czynniki, które utrzymywały inflację na niskim poziomie podczas poprzedniej długiej ekspansji, prawdopodobnie nadal istnieją” – dodano.

W ocenie niektórych członków FOMC wąskie gardła w produkcji mogą być trwalsze niż przypuszczano.

„W swojej dyskusji na temat inflacji uczestnicy zauważyli, że stopa inflacji była podwyższona i spodziewali się, że prawdopodobnie tak pozostanie w nadchodzących miesiącach przed obniżeniem. Uczestnicy zaznaczyli swoje prognozy inflacji, ponieważ ocenili, że ograniczenia podaży na rynkach produktów i pracy są większe i prawdopodobnie będą trwać dłużej niż wcześniej przewidywano” – napisano.

„Niektórzy uczestnicy wyrazili obawy, że podwyższone stopy inflacji mogą przełożyć się na długoterminowe oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw lub widzieli ostatnie dane o inflacji jako sugerujące szerszą presję inflacyjną. Kilku innych uczestników wskazało, że najczęstszymi czynnikami wpływającymi na niedawne podwyższone miary inflacji były kategorie związane z pandemią COVID-19, w których w grę wchodziły wąskie gardła w produkcji” – dodano.

Kurs dolara po opublikowaniu raportu osłabia się o 0,46 proc. wobec koszyka walut do 94,08 pkt. Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 1,55 proc.

Podczas posiedzenia 22 września Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. Fed podał, że nie zmieni stóp procentowych, dopóki kraj nie zbliży się do osiągnięcia pełnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc.

9 na 18 członków FOMC opowiedziało się za podwyżką stóp proc. w USA w 2022 r. Fed prognozuje cztery podwyżki stóp do końca 2023 r. i siedem podwyżek do końca 2024 r.

W komunikacie po posiedzeniu podano, że jeśli realizacja celów Fed będzie postępować zgodnie z oczekiwaniami, ograniczenie tempa skupu aktywów może być wkrótce uzasadnione.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 2-3 listopada.

kkr/ mfm/


Artykuły powiązane

Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Kategoria: Raporty
Prawdopodobne przyspieszenie ograniczenia skupu aktywów pod koniec 2021 r. to główny wniosek płynący z kluczowego przemówienia szefa amerykańskiego banku centralnego Jerome'a Powella na ubiegłotygodniowym sympozjum w Jackson Hole. Nie należy jednak w tym czasie oczekiwać podwyżek stóp.
Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Fed przed startem w rejs do krainy normalności

Kategoria: Analizy
Działania Fedu przypominają coraz bardziej wehikuł, w którym do perfekcji opanowano lądowanie, natomiast dopuszczono się zaniedbań w zakresie wznoszenia. Fed próbuje usilnie naprawić swój wehikuł, dlatego wszyscy wsłuchują się w jego komunikaty.
Fed przed startem w rejs do krainy normalności

Fed wobec nierównomiernego ożywienia gospodarczego

Kategoria: Analizy
Uczestnicy rynków na całym świecie obserwowali doroczne sympozjum ekonomiczne w Jackson Hole, wyczekując odpowiedzi na pytanie, jakie będą najbliższe działania Fed wobec szybkiego, ale nierównomiernego ożywienia w amerykańskiej gospodarce. Co zapowiedział szef Fed Jerome Powell?
Fed wobec nierównomiernego ożywienia gospodarczego