Fed zapowiada podwyżki stóp procentowych

Fed utrzymał stopy proc. bez zmian, lecz podwyżka stóp procentowych w USA wkrótce będzie właściwa – podano w komunikacie po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Fed ogłosił, że możliwe jest rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej po rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych.

„FOMC działa w kierunku osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w długim terminie. Dążąc do realizacji tych celów FOMC zdecydował utrzymać główną stopę funduszy federalnych w przedziale 0-0,25 proc. Przy inflacji utrzymującej się znacznie powyżej 2 proc. i silnym rynku pracy, FOMC oczekuje, że podwyżka stopy funduszy federalnych wkrótce będzie właściwa” – napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Fed podał, że rozpoczęcie zmniejszania sumy bilansowej w USA może się rozpocząć wkrótce po podniesieniu stóp proc.

„Komitet określi terminy i tempo zmniejszania wielkości bilansu Rezerwy Federalnej, tak aby realizować cele związane z maksymalnym zatrudnieniem i stabilnością cen. Komitet oczekuje, że zmniejszanie wielkości bilansu Rezerwy Federalnej rozpocznie się po rozpoczęciu procesu zwiększania docelowego przedziału stopy funduszy federalnych” – napisano w osobnym komunikacie dotyczącym sumy bilansowej.

„Komitet zamierza z czasem w przewidywalny sposób zredukować posiadane przez Rezerwę Federalną papiery wartościowe, głównie przez zmianę polityki reinwestowania środków pochodzących ze spłat kapitału podstawowego, które trzymane są na rachunku SOMA (System Open Market Account Holdings)” – dodano.

W komunikacie ogłoszono zakończenie skupu aktywów w USA z początkiem marca.

„Komitet zdecydował o dalszym zmniejszaniu miesięcznego tempa zakupów aktywów netto, kończąc je na początku marca. Od lutego Komitet zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 20 miliardów dolarów miesięcznie, a agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 10 miliardów dolarów miesięcznie” – napisano.

„Bieżące zakupy i posiadane papiery wartościowe przez Rezerwę Federalną będą nadal sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu rynku i akomodacyjnym warunkom finansowym, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw” – dodano.

W komunikacie podkreślono, że Fed może dostosować parametry redukcji sumy bilansowej w zależności od zmian w otoczeniu makroekonomicznym.

„Z biegiem czasu Komitet zamierza utrzymywać zapasy papierów wartościowych w ilościach niezbędnych do efektywnej realizacji polityki pieniężnej” – napisano w komunikacie dotyczącym sumy bilansowej.

„Komitet jest przygotowany do dostosowania wszelkich szczegółów swojego podejścia do zmniejszania wielkości bilansu w świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i finansowej” – dodano.

Podobnie jak w poprzednim komunikacie Fed podał, że w USA wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia nadal się poprawiały.

Przyrost miejsc pracy w ostatnich miesiącach oceniono jako solidny, a spadek bezrobocia jako znaczący (tak jak poprzednio).

Również bez zmian wobec poprzedniego komunikatu pozostawiono zapisy, iż nierównowagi popytu i podaży związane z pandemią i otwieraniem gospodarki nadal przyczyniały się do podbijania inflacji. Ogólne warunki finansowe oceniono jako akomodacyjne, bez zmian.

Z komunikatu zniknął fragment, który do tej pory mówił, że Fed może stosować swoje narzędzia „w pełnym zakresie”, w celu wsparcia gospodarki.

Od stycznia Fed skupował miesięcznie aktywa za 60 mld USD (40 mld USD Treasuries i 20 mld USD papierów zabezpieczonych hipoteką, MBS). Analitycy wskazują, że przy zakładanym tempie zmniejszania zakupów, redukcja programu zakończyłaby się w połowie 2022 r. Suma bilansowa Fedu wynosi obecnie 8,9 bln USD.

Uzasadnienie decyzji rozpoczął przedstawiać na konferencji o godz. 20.30 prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe w USA na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 15-16 marca. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane nowe projekcje makroekonomiczne.

Kurs dolara umacnia się wobec koszyka walut po decyzji Fed o 0,2 proc. do 96,13 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 3 pb do 1,8 proc.

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

Fed przed startem w rejs do krainy normalności

Kategoria: Analizy
Działania Fedu przypominają coraz bardziej wehikuł, w którym do perfekcji opanowano lądowanie, natomiast dopuszczono się zaniedbań w zakresie wznoszenia. Fed próbuje usilnie naprawić swój wehikuł, dlatego wszyscy wsłuchują się w jego komunikaty.
Fed przed startem w rejs do krainy normalności