Financial Stability Board szykuje się do uregulowania sektora parabankowego

Financial Stability Board (Rada Stabilności Finansowej – stowarzyszenie banków centralnych i instytucji finansowych powołane dla celów międzynarodowego ujednolicania przepisów) rozpoczyna proces konsultacji nad regulacjami dotyczącymi sektora parabankowego.

FSB zamierza uregulować kwestie możliwości zarażenia sektora bankowego przez działalność parabankową, ograniczyć ryzyko wystąpienia runów na fundusze rynku pieniężnego oraz ryzyko związane z procesami sekurytyzacji oraz instrumentami takimi jak repo.

Wedle planów FSB, podmioty z sektora parabankowego będą zobowiązane do gromadzenia i szczegółowego raportowania danych dotyczących ich działalności.

Zdaniem Andrew Metricka, prof. Ekonomii z Yale University, dzięki temu regulatorzy będą mogli stwierdzić  szeroki jest zakres problemu sektora parabankowego.


Artykuły powiązane

Pomoc rozwojowa? - tak, ale również dla sektora prywatnego

Kategoria: Analizy
Polska coraz aktywniej uczestniczy w pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się, mogłaby też w niedługim czasie rozszerzyć swoją działalność o wsparcie dla sektora prywatnego w tych krajach. Potrzebne instrumenty finansowe to pożyczki i gwarancje.
Pomoc rozwojowa? - tak, ale również dla sektora prywatnego

Russia at a crossroads: growth, stability or stagnation?

Kategoria: Macroeconomics
Many analysts believe that the Russian economy has reached a dead end. The crisis is deepening and experts agree that with the existing internal and external conditions the current growth potential of the Russian economy does not exceed 1-2 per cent per year.
Russia at a crossroads: growth, stability or stagnation?

Threats to the stability of the global economy

Kategoria: Macroeconomics
The latest reports of international institutions, investment banks and rating agencies include warnings about a possible global recession and financial crisis. However, the field of economics doesn't have a methodology that would allow it to accurately predict when this will happen.
Threats to the stability of the global economy