Fitch: Rating Polski nie ucierpi po odcięciu dostaw gazu z Rosji

Jest mało prawdopodobne, by rating Polski ucierpiał w przypadku odcięcia dostaw gazu z Rosji do Unii Europejskiej – oceniła w raporcie agencja ratingowa Fitch.

Fitch ocenia, że Czechy, Węgry i Słowacja są najbardziej narażone spośród krajów EŚW, z uwagi na wysoką zależność od dostaw rosyjskiego gazu i braku realnej alternatywy dla dostaw w krótkim terminie. (…) Litwa, Polska i Rumunia są najmniej narażone, ponieważ mają dostęp do alternatywnych źródeł dostaw i wydobywają dużo gazu ze źródeł krajowych” – nap =isano.

„Polskie plany zastąpienia w całości rosyjskiego gazu od początku 2023 r. ograniczą potencjalne zaburzenia w podaży surowca, o ile Rosja nie odetnie całego regionu od dostaw lub nie nastąpią opóźnienia w budowie planowanej infrastruktury gazowej. (…) Głównym kanałem wpływu (scenariusza szokowego – PAP) byłyby wyższe ceny energii, ponieważ substytut dla rosyjskiego gazu prawdopodobnie będzie dużo droższy. Mocniejsza presja inflacyjna mogłaby doprowadzić do dalszego zacieśnienia monetarnego, a prawdopodobne byłoby także wdrożenie kolejnych instrumentów fiskalnych, żeby ograniczyć wzrosty cen. Polska posiada przestrzeń fiskalną na pewne dodatkowe działania i chociaż dotknęłoby to zarówno finanse publiczne, jak i wzrost, jest mało prawdopodobne, by ucierpiał na tym rating kraju” – dodano.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Najbliższy przegląd ratingu Polski przez Fitch zaplanowano na 22 lipca.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Rosyjski udział w kłopotach energetycznych Europy

Kategoria: Analizy
UE dyskutuje o sposobach wyjścia z kryzysu energetycznego, a Rosja ma gotową diagnozę i jednoznacznie wskazuje na źródła wzrostu cen oraz sposoby walki z drogim gazem. W świetle faktów „troska” Rosji, głównego beneficjenta i w dużej mierze sprawcy obecnej sytuacji, budzi jednak wątpliwości.
Rosyjski udział w kłopotach energetycznych Europy

Droga do uniezależnienia energetycznego Europy i Polski od Rosji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po agresji Rosji Na Ukrainę, która spowodowała szokowy wzrost cen surowców energetycznych, ożyły obawy o trwałość postpandemicznego ożywienia gospodarczego. Konflikt zbrojny pokazał jednocześnie skalę uzależnienia krajów członkowskich UE od dostaw węglowodorów i węgla z Rosji.
Droga do uniezależnienia energetycznego Europy i Polski od Rosji

Gazpromu lekcja dla Europy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Gazprom ogranicza dostawy gazu na rynek europejski, uzyskując – zdaniem  rosyjskich ekspertów, dzięki wzrostowi cen – rekompensatę finansową za straty wynikające z restrykcji związanych z budową NS2. Kontekst tych działań jest jednak znacznie szerszy.
Gazpromu lekcja dla Europy