Francja: PKB w IV kw. 2023 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk

Produkt Krajowy Brutto Francji kdk wzrósł o 0,1 proc. w IV kwartale 2023 r. – poinformował urząd statystyczny Insee w II wyliczeniu.

Wstępnie spodziewano się 0,0 proc.

Insee podał też, że w ujęciu rdr PKB wzrósł w IV kw. o 0,7 proc.

Tu wstępnie spodziewano się wzrostu PKB o 0,7 proc.

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

Konsumpcja prywatna szwankuje

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dane Głównego Urzędu Statystycznego o PKB za IV kwartał 2023 r. pokazują stagnację w spożyciu gospodarstw domowych. Ekonomiści przewidują  odwrócenie tych tendencji w bieżącym roku.
Konsumpcja prywatna szwankuje

Polska za lat 10, czy nasze państwo przegoni kraje UE

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ostatnim dziesięcioleciu (2012–2022) polska gospodarka rozwijała się dużo szybciej niż gospodarka strefy euro (obejmująca 19 krajów, głównie wysoko rozwiniętych). Polski PKB na mieszkańca (liczony w krajowych cenach stałych) wzrósł w tym okresie o 46,8 proc. Dla strefy euro PKB na mieszkańca, liczony odpowiednio w cenach stałych, wzrósł jedynie o 11,6 proc. Jeszcze niższy wzrost odnotowano we Francji: 6,8 proc.
Polska za lat 10, czy nasze państwo przegoni kraje UE

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego