GfK: W XI dalsze pogorszenie nastrojów konsumentów

W listopadzie nastąpiło dalsze pogorszenie nastrojów polskich konsumentów – wynika z barometru GfK.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w listopadzie -9,2 i spadł o 3,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W listopadzie składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiło pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 2,8 pkt. proc., z poziomu -4,7 do -7,5;

– nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 6,9 pkt. proc., z poziomu -6,5 do -13,4;

– nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – składowa spadła o 4,4 pkt. proc., z poziomu -33,9 do -38,3;

– nastąpił wzrost skłonności do zakupów – składowa wzrosła o 0,7 pkt. proc., z poziomu 21,6 do 22,3.

Badanie zrealizowano w dniach 5-10 listopada na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Najbiedniejsi nie są w stanie ochronić się przed koronawirusem

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kraje rozwijające się, a zwłaszcza jego najuboższa połowa, są źle przygotowane na walkę z pandemią. Obecna sytuacja epidemiczna oraz wysokie ryzyko dalszego zarażania się wśród ludności tych krajów wskazują na poważne zagrożenie dla całej populacji międzynarodowej.
Najbiedniejsi nie są w stanie ochronić się przed koronawirusem

Patriotyzm konsumencki – biało-czerwone logo to za mało

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia COVID-19 uderza nie tylko w zdrowie Polaków, ale i w polską gospodarkę. W tym trudnym dla polskich przedsiębiorstw czasie ważne stają się zachowania konsumentów realizujące ideę patriotyzmu konsumenckiego. Czy jednak rzeczywiście jesteśmy bardziej skłonni kupować produkty polskich producentów?
Patriotyzm konsumencki – biało-czerwone logo to za mało