GUS: 15,1 proc. firm przem. uważa, że pandemia zagraża stabilności

15,1 proc. firm z sekcji przetwórstwo przemysłowe uważa, że konsekwencje pandemii mogą zagrażać ich stabilności – wynika z badania GUS. W kwietniu 2020 r. sądziło tak 13 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 maja 2020 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności.

Z badania wynika, że w przypadku budownictwa odsetek firm, dla których konsekwencje pandemii mogą zagrażać stabilności wynosi 17,1 proc. wobec 12,9 proc. w kwietniu 2020 r. W przypadku handlu hurtowego: 16,4 proc. wobec 14,2 proc. w kwietniu 2020 r. Dla handlu detalicznego odsetek wynosi 19,9 proc. wobec 22,9 proc. w kwietniu 2020 r.

Dla sektora transportowego odsetek wynosi 22,5 proc. wobec 15,1 proc. w kwietniu 2020 r., a w gastronomii i zakwaterowaniu: 50,8 proc. wobec 47,5 proc. w kwietniu 2020 r.

Z badania wynika, że w maju 2020 r. w przetwórstwie przemysłowym spadek zamówień na półprodukty, surowce, towary lub usługi wynosi 24,4 proc. wobec 27,6 proc. w kwietniu 2020 r., w budownictwie 24,3 proc. wobec 25,6 proc. w kwietniu 2020 r, w handlu hurtowym 23,4 proc. wobec 22,7 proc., w detalicznym 25,9 proc. wobec 28,9 proc., w transporcie 37,1 proc. wobec 38,9 proc., a gastronomii 57,2 proc. wobec 68,1 proc. w kwietniu 2020 r.

map/asa/


Artykuły powiązane

Pandemia koronawirusa czarnym łabędziem

Kategoria: Raporty
Pandemia COVID-19 wywołała szok porównywalny z szokiem po poważnym trzęsieniu ziemi i – zdaniem ekspertów EY – spełnia wszystkie kryteria "czarnego łabędzia". Jest zdarzeniem, którego nie można było przewidzieć, mającym ogromny wpływ na rzeczywistość, co potwierdzają też badania PwC oraz firmy McKinsey.
Pandemia koronawirusa czarnym łabędziem

Banki centralne w marcu - pierwsze starcie z pandemią

Kategoria: Raporty
Przyczyną obecnego kryzysu w gospodarce światowej i gospodarkach poszczególnych krajów są szoki popytowe i podażowe, wywołane rozwojem pandemii. Jak zareagowały banki centralne na świecie na samym początku eksplozji pandemii?
Banki centralne w marcu - pierwsze starcie z pandemią

Ekspozycja na rynki eksportowe sprzyja innowacjom

Kategoria: VoxEU
Firmy eksportujące wdrażają innowacje częściej niż te, które działają wyłącznie na rynku krajowym, a także czerpią ze swoich innowacji większe korzyści ekonomiczne. Taryfy celne mogą nie tylko wpływać na działalność firmy na rynkach zagranicznych, ale także na jej aktywność badawczo-rozwojową.
Ekspozycja na rynki eksportowe sprzyja innowacjom