GUS: 3,08 tys. zł to mies. wynagr. w firmach zatrudniaj. do 9 osób w ’18

14.02.2020

Miesięczne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego w 2018 r. w firmach zatrudniających do 9 osób wyniosło 3,08 tys. zł – podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że w mikrofirmach kwota wynagrodzeń brutto w latach 2013 – 2018 wzrosła z 30,1 mld zł do 53,0 mld zł.

„Średnioroczny wzrost wartości wynagrodzeń brutto w tym okresie wyniósł 12,0 proc. – najwyższy ich wzrost 14,7 proc. rdr odnotowano w 2015 r., a w kolejnych latach był on na wyrównanym poziomie i wynosił odpowiednio 11,5 proc. (2016 r.), 12,9 proc. (2017 r.) i 11,3 proc. (2018 r.). W badanym okresie odnotowano również systematyczny wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto na 1 zatrudnionego – z 2145 zł w 2013 r. do 3081 zł w 2018 r., potwierdza to fakt, że kwota wynagrodzeń ogółem wypłacanych zatrudnionym w mikroprzedsiębiorstwach wzrasta szybciej niż przeciętna liczba osób w nich zatrudnionych” – napisał GUS w raporcie.

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. działalność gospodarczą prowadziło 2146,0 tys. przedsiębiorstw do 9 osób pracujących, a więc o 72,4 tys. jednostek więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Spośród ogółu małych firm w 2018 r. 70,9 proc. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa z 1 osobą pracującą.

Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w 2018 r. wyniosła 4173,2 tys. i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 83,4 tys. osób.

map/ana/

Artykuły powiązane