GUS: Bezrobocie wg BAEL w I kw. ’24 wyniosło 3,1 proc.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kw. 2024 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 3,1 proc. w poprzednim kwartale – podał Główny Urząd Statystyczny.

 

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 2024 r. 58,5 proc. wobec 58,9 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,6 proc., wobec 57,1 proc. poprzednio.

 

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Kategoria: Analizy
Inflacja CPI w 2024 r. wyniesie 3 proc.; w 2025 r. – 3,4 proc., a w 2026 r. – 2,9 proc. – zakłada marcowa projekcja z Raportu o inflacji przygotowana przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Ścieżka inflacji jest niższa, a PKB wyższa niż w projekcji listopadowej.
Dezinflacja nawet przy wyższym PKB