GUS: Bezrobocie wg BAEL w III kw. 2022 r.: 2,9 proc.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w III kw. 2022 r. wyniosła w Polsce 2,9 proc. wobec 2,6 proc. w II kw. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 2022 r. 57,8 proc., wobec 57,9 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,1 proc. wobec 56,4 proc. w II kw.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie