GUS: Deficyt sektora w I kwartale 2024 r. wyniósł 2,549 mld zł

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w I kwartale 2024 r. wyniósł 2,549 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny.

Dla porównania, w I kwartale 2023 r. deficyt wyniósł 7,283 mld zł.

W całym 2023 r. deficyt wyniósł 174,207 mld zł.

map/ pr/


Artykuły powiązane

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Niezrealizowane straty banków z USA coraz większym problemem

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dla amerykańskich banków 2023 r. był ciężki, ale 2024 r. może być gorszy. Wszystko przez narastające niezrealizowane straty z inwestycji w papiery wartościowe oraz straty kredytowe generowane z działalności na rynku nieruchomości komercyjnych. A na to wszystko nakłada się jeszcze wygaszenie Bank Term Funding Program.
Niezrealizowane straty banków z USA coraz większym problemem