GUS: Inflacja CPI w maju 2024 r. wyniosła rdr 2,5 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. wzrosły rdr o 2,5 proc., (przy wzroście cen usług – o 6,2 proc. i towarów – o 1,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (w tym towarów i usług po 0,1 proc.). – podał Główny Urząd Statystyczny.

W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,3 proc.), restauracji i hoteli oraz zdrowia (po 0,9 proc.), jak również napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc., po 0,05 pkt proc. i o 0,03 p. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,4 proc.), transportu (o 0,4 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,4 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,02 pkt proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie restauracji i hoteli (o 7,9 proc.), mieszkania (o 1,6 proc.) oraz żywności (o 1,3 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,44 pkt proc., 0,40 pkt proc. i 0,32 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,2 proc.) obniżyły wskaźnik o 0,01 pkt proc.

Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

pat/ osz/ rap abs


Artykuły powiązane

Unia Europejska a bezpieczeństwo żywnościowe

Kategoria: Sektor niefinansowy
Zagadnienie bezpieczeństwa żywności może być rozpatrywane z wielu perspektyw. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na kilka interesujących inicjatyw Unii Europejskiej oraz na problem marnotrawstwa żywności.
Unia Europejska a bezpieczeństwo żywnościowe

Bezpieczeństwo żywnościowe a ceny żywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
O rynku rolno-spożywczym, bezpieczeństwie żywnościowym, łańcuchach dostaw, sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie mówi dr Jakub Olipra, starszy ekonomista banku Crédit Agricole i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Bezpieczeństwo żywnościowe a ceny żywności

Wojna w Ukrainie i jej wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niewątpliwie wojna w Ukrainie ma wielowymiarowy wpływ na gospodarkę światową, która już przed jej wybuchem została osłabiona przez kryzys gospodarczo-zdrowotny spowodowany pandemią COVID-19 oraz postępujące zmiany klimatu. Impas na wschodzie Europy oddziałuje na pozostałe kraje globu poprzez trzy kanały transmisji, tj. rosnące ceny żywności, wzrastające ceny energii i zaostrzające się warunki finansowe.
Wojna w Ukrainie i jej wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie