GUS: Inflacja w I ’20 4,4 proc. rdr, PKB w IV kw. ’19 +3,1 proc. rdr

14.02.2020

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. wzrosły rdr o 4,4 proc., a w porównaniu z grudniem 2019 r. ceny wzrosły o 0,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Z konsensusu PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 4,2 proc., a mdm 0,5 proc.

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 3,1 proc. rok do roku, wobec 4,9 proc. w analogicznym okresie 2018 r.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2019 r., który zostanie opublikowany 28 lutego 2020 r.

W IV kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5 proc.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.

luk/ana/rap amp/

Artykuły powiązane