GUS: Liczba wolnych miejsc pracy na koniec I kw. ‘23: 114,9 tys.

Na koniec I kwartału liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 114,9 tys., o 0,7 proc. mniej kdk – podał GUS.

Było to o 27,6 proc. mniej względem analogicznego kwartału 2022 r.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 0,90 proc., a najwyższy odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (2,03 proc.).

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności najwięcej wolnych miejsc pracy, bo 20,4 proc., było w podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność w sekcji Przetwórstwo przemysłowe.

map/ osz/


Artykuły powiązane

Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania

Kategoria: Analizy
Napływ obywateli Ukrainy do Polski może się okazać zastrzykiem kapitału ludzkiego dla niektórych branż, borykających się z brakami kadrowymi. Jednak kobiety i dzieci nie wypełnią wakatów w budownictwie i przemyśle.
Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania

Duży potencjał zatrudnienia w zielonej gospodarce

Kategoria: Analizy
Transformacja proklimatyczna światowych gospodarek przyczyni się do powstania wielu miejsc pracy wymagających specyficznych kompetencji, co zrekompensuje spadek zatrudnienia w branżach wysokoemisyjnych. Obecny kryzys energetyczny spowolni, ale nie zatrzyma tych tendencji, a nowe trendy już widać.
Duży potencjał zatrudnienia w zielonej gospodarce