GUS: W V mniej pesymistycznie niż w IV oceniana jest koniunktura

W maju koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w maju w przemyśle wyniósł w Polsce minus 34,9 pkt. wobec minus 44,2 pkt. w marcu – podał Główny Urząd Statystyczny.

„W maju 2020 r. koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się dalsze pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) przy odbiciu w zakresie oczekiwań („prognoz”). Te ostatnie, pozostają jednak zasadniczo na historycznie ujemnych poziomach” – napisano.

„Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najmniej niekorzystne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa” – dodano.

Jak podał GUS, do badania za maj 2020 r. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 maja 2020 r. – dołączono dopełniający moduł pytań, który miał na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą.

„W majowej edycji pytanie o przewidywany poziom inwestycji w 2020 r. zostało zastąpione pytaniem o „czas przetrwania” firmy w przypadku kontynuacji bieżących ograniczeń związanych z pandemią” – napisano.

„W przetwórstwie przemysłowym, handlu hurtowym oraz transporcie i gospodarce magazynowej dyrektorzy przedsiębiorstw najczęściej wskazywali na „czas przetrwania” firmy powyżej 6 miesięcy, natomiast w budownictwie, handlu detalicznym oraz zakwaterowaniu i gastronomii – od 2 do 3 miesięcy. W sekcji zakwaterowanie i gastronomia aż 14,7 proc. jednostek wskazało, że firma może przetrwać mniej niż 1 miesiąc” – dodano.

pat/asa/rap abs/


Artykuły powiązane

Optymistycznie i pesymistycznie o ożywieniu gospodarczym w USA

Kategoria: Trendy gospodarcze
Trwające 10 lat ożywienie gospodarcze w USA jest rekordowe, ale tylko w tym kraju. Są kraje, w których wzrost notuje się nieprzerwanie aż od 28 lat. To Australia, ale też Polska! A w USA, mimo upływu 10 lat od końca recesji, gospodarka wciąż nie osiągnęła poziomu wynikającego z trendu sprzed 2007 roku.
Optymistycznie i pesymistycznie o ożywieniu gospodarczym w USA

Gorsza koniunktura w światowych usługach

Kategoria: Raporty
Koniunktura na światowym rynku usług pogarsza się, jest jednak wciąż lepsza niż w międzynarodowym obrocie towarowym – wynika z odczytu barometru Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Gorsza koniunktura w światowych usługach

Koniunktura w strefie euro negatywnie zaskoczyła

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spowolnienie w strefie euro nadeszło dużo szybciej i jest znacznie silniejsze niż się spodziewaliśmy. Dodatkowo będzie wygasał impuls fiskalny w USA i będą spowalniać Chiny. To stwarza ryzyko dla gospodarki globalnej, jednak kryzys gospodarczy to nie jest nasz bazowy scenariusz - mówi Anna Kosior z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Koniunktura w strefie euro negatywnie zaskoczyła