GUS: Na koniec I kw. ’24 liczba wolnych miejsc pracy: 112,0 tys.

Na koniec I kw. 2024 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 112,0 tys., o 15,3 proc. więcej w ujęciu kwartał do kwartału – podał GUS. W ujęciu rok do roku liczba wolnych miejsc pracy spadła o 2,5 proc.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy zwiększył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r. o 0,11 pkt proc. (0,89 proc.).

Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w sekcji „budownictwo” (2,13 proc.).

„Dla tej sekcji odnotowano również najwyższy wzrost wskaźnika wolnych miejsc pracy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. (wzrost o 0,45 pkt proc.). Na koniec pierwszego kwartału 2024 r. największy spadek wskaźnika wolnych miejsc pracy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2023 r. wystąpił w sekcji ‚informacja i komunikacja’ (tj. o 0,49 pkt proc. do 1,54 proc.)” – napisano.

pat/ jz


Artykuły powiązane

W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Kategoria: Oko na gospodarkę
Wysoka inflacja pogarsza warunki prowadzenia biznesu w krajach UE. Z kwartału na kwartał maleje liczba firm otwierających działalność gospodarczą i przybywa upadających. W Polsce biznes na razie wychodzi obronną ręką. Maleje wprawdzie liczba rejestracji, ale mniej jest także upadłości.
W Europie firm wolniej przybywa niż ubywa

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego