GUS: Nadwyżka w obrotach handlu zagranicznego po IX: 9,5 mld euro

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po wrześniu 2023 r. wyniosła 9,5 mld euro – podał Główny Urząd Statystyczny.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu–wrześniu 2023 r. wyniosły w cenach bieżących 1204,2 mld zł w eksporcie oraz 1160,5 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 43,8 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 70,5 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. eksport wzrósł o 1,7 proc., a import spadł o 7,5 proc.

pat/ ana/ rap abs/


Artykuły powiązane

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przez dziesięciolecia Rosja była dla Polski dominującym dostawcą ropy naftowej, gazu ziemnego, produktów naftowych oraz węgla. Już po roku od rozpoczęcia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie Polska przestała jednak importować z Rosji najważniejsze surowce energetyczne. Zostały one zastąpione przez paliwa pochodzące z innych krajów. Dane statystyk handlu zagranicznego wskazują, że przedmiotem importu z Rosji pozostał obecnie tylko gaz LPG.
Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość

Kategoria: Trendy gospodarcze
Agresja Rosji na Ukrainę i kolejno nakładane pakiety sankcji gospodarczych na Rosję przez kraje UE oraz narastający w Europie kryzys energetyczny i gazowy 2022 r. zmusiły wiele europejskich państw do podjęcia działań na rzecz dywersyfikacji dostaw i rozwoju infrastruktury do importu LNG. Unia Europejska stanęła więc przed wyzwaniem luki podażowej powstałej po rezygnacji z dostaw gazu z Rosji.
Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość