GUS: Nakłady inwest. firm niefinans. w I kw.: 39,9 mld zł

Nakłady inwestycyjne firm niefinansowych w I kwartale 2024 roku wyniosły 39,9 mld zł i były o 2,2 proc. niższe niż przed rokiem – podał GUS.

GUS podał, że zmniejszyły się nakłady na budynki i budowle – o 14,2 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 4,9 proc.), natomiast wzrosły nakłady na zakupy – o 4,5 proc., w tym na środki transportu – o 8,7 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 15,1 proc.) oraz na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 2,8 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 5,9 proc.).

Według GUS wzrost nakładów notowano m.in. w sekcjach: budownictwo (o 53,2 proc. wobec wzrostu o 20,1 proc. przed rokiem), administrowanie i działalność wspierająca (o 21,7 proc. wobec wzrostu o 12,0 proc. przed rokiem), górnictwo i wydobywanie (o 12,9 proc. wobec wzrostu o 55,0 proc. przed rokiem), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,9 proc. wobec wzrostu o 30,4 proc. przed rokiem).

Z kolei spadek nakładów notowano m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 20,4 proc. wobec spadku o 1,9 proc. przed rokiem), informacja i komunikacja (o 17,6 proc. wobec wzrostu o 4,5 proc. przed rokiem), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (o 16,4 proc. wobec wzrostu o 19,8 proc. przed rokiem), obsługa rynku nieruchomości (o 14,1 proc. wobec spadku o 33,6 proc. przed rokiem), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (o 10,5 proc. wobec wzrostu o 59,4 proc. przed rokiem), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,9 proc. wobec wzrostu o 12,8 proc. przed rokiem), przetwórstwo przemysłowe (o 2,0 proc. wobec wzrostu o 17,7 proc. przed rokiem).

 

map/ gor/


Artykuły powiązane

Europejskie firmy pod gradem ciosów

Kategoria: VoxEU
Wojna w Ukrainie doprowadziła do znacznego spadku eksportu krajów UE do Rosji i Ukrainy oraz wzrostu cen energii i surowców, co odbija się na zyskach firm. W artykule rozpatrujemy kwestię odporności (resilience) firm na wstrząsy, a także zagrożeń dla ich przyszłej działalności inwestycyjnej.
Europejskie firmy pod gradem ciosów

Członkostwo Polski w UE – próba bilansu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Fundusze strukturalne i otwarte granice to nie jedyne korzyści, za które można cenić członkostwo w Unii Europejskiej. Dla gospodarki nieporównanie ważniejszy jest rynek wewnętrzny.
Członkostwo Polski w UE – próba bilansu

Mit o szczytowej globalizacji: Część 2 – Dlaczego wskaźnik handlu towarami spadł?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niniejszy artykuł przedstawia dowody na to, że spadek wskaźnika handlu towarami do PKB można wyjaśnić w bardziej przyziemny sposób, mający znacznie mniej wstrząsające światem implikacje dla handlu światowego. Około 60 proc. spadku jest efektem obniżenia się wskaźnika paliw i towarów przemysłu wydobywczego, co dobrze koreluje z ogromnym spadkiem cen surowców od około 2010 roku. Reszta to efekt spadku wskaźnika towarów przemysłowych do PKB.
Mit o szczytowej globalizacji: Część 2 – Dlaczego wskaźnik handlu towarami spadł?