GUS: Nakłady inwest. firm po I kw. ’22 r. + 1,3 proc. rdr

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po I kw. 2022 roku wzrosły o 1,3 proc. rdr i wyniosły 34,4 mld zł – podał GUS.

GUS podał, że nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 1,4 proc. Nakłady na zakupy wzrosły o 1,2 proc., w tym nakłady na środki transportu wzrosły o 5,4 proc., przy spadku nakładów na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 0,3 proc.

Z danych GUS wynika, że wzrost nakładów inwestycyjnych wystąpił m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 33,1 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 19,7 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 17,6 proc.), informacji i komunikacji (o 12,3 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,9 proc.).

Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne m.in. w budownictwie (o 32,0 proc.), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (o 13,2 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,0 proc.), górnictwie i wydobywaniu (o 1,0 proc.).

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16.435 przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

pat/ mfm/


Artykuły powiązane

Niebieskie złoto – najcenniejszy surowiec świata

Kategoria: Analizy
Bywa cenniejsza niż złoto i diamenty, nie można bez niej żyć, jest powodem konfliktów zbrojnych, a coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania inwestorów – woda.
Niebieskie złoto – najcenniejszy surowiec świata

Wysoka cena rozruchu globalnej gospodarki

Kategoria: Oko na gospodarkę
Gospodarka światowa wychodzi z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa przy znacznie podwyższonej inflacji. Zaburzenia dotyczą zwłaszcza cen energii, której nagle wszyscy więcej potrzebują. Najbardziej nerwowo jest w przypadku gazu ziemnego, którego cena osiąga historyczne rekordy.
Wysoka cena rozruchu globalnej gospodarki

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (25–29.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce