GUS: Nowe zamówienia w przemyśle w IV: + 18,2 proc. rdr

Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu 2022 r. wzrosły o 18,2 proc., po wzroście o 24,9 proc. rdr w marcu – podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym zamówienia w kwietniu spadły o 10,1 proc., po wzroście o 10,9 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

pat/ osz/

 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w kwietniu wzrosły o 10,4 proc. rdr – GUS

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w kwietniu 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 10,4 proc., po wzroście o 16,5 proc. rdr w marcu – podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły w kwietniu o 6,9 proc., po wzroście o 4,4 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii

Coraz więcej handlu polsko-chińskiego, ale - wciąż za mało

Kategoria: Analizy
Polskie firmy eksportujące do Chin są większe oraz mają silniejsze powiązania międzynarodowe niż pozostali krajowi eksporterzy. Może to świadczyć o wyższej produktywności firm wchodzących na rynek chiński. Chiny są dla nas 2. pod względem wielkości kierunkiem importu, lecz dopiero 19. największym kierunkiem eksportu towarów.
Coraz więcej handlu polsko-chińskiego, ale - wciąż za mało

Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki europejskiej integracji gospodarczej i napływowi kapitału zagranicznego wykształcił się przez ostatnie kilkanaście lat swoisty klaster przemysłowy tworzony przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy.
Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec