GUS: Obroty handlu zagr. w I–IV w eksporcie: 505,6 mld zł

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń–kwiecień 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 505,6 mld zł w eksporcie oraz 487,2 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18,4 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 18,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. eksport spadł o 9,9 proc., a import o 10,3 proc.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 126,8 mld dol., a import 122,1 mld dol. (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,1 proc., a w imporcie o 1,5 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld dol., w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 4,2 mld dol.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 116,6 mld euro, a import 112,3 mld euro (spadł odpowiednio w eksporcie o 2,2 proc., a w imporcie o 2,6 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 4,2 mld euro, natomiast w styczniu–kwietniu 2023 r. wyniosło 3,9 mld euro.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,4 proc. (w tym UE 73,9 proc.), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 66,4 proc. (w tym UE 54,6 proc.), wobec odpowiednio 87,2 proc. (w tym UE 75,8 proc.) i 65,3 proc. (w tym UE 53,8 proc.) w analogicznym okresie 2023 r. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,2 proc., a w imporcie 2,0 proc., wobec odpowiednio 4,7 proc. i 2,9 proc. w analogicznym okresie 2023 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 111,1 mld zł (minus 27,9 mld dol., minus 25,6 mld euro). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami rozwiniętymi 113,1 mld zł (28,4 mld dol., 26,1 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 107,6 mld zł (27,0 mld dol., 24,8 mld euro) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 16,4 mld zł (4,1 mld dol., 3,8 mld euro).

W styczniu–kwietniu 2024 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano spadki w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. z wyjątkiem eksportu na Ukrainę, gdzie wystąpił wzrost o 9,1 proc., do Wielkiej Brytanii o 2,1 proc. oraz Stanów Zjednoczonych o 0,5 proc. W imporcie w porównaniu do stycznia–kwietnia 2023 r. odnotowano spadki z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie odnotowano wzrost obrotów o 1,2 proc.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4 proc. eksportu (w analogicznym okresie 2023 r. 66,2 proc.), a importu ogółem – 61,4 proc. (wobec 60,2 proc. w styczniu–kwietniu 2023 r.).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. o 1,2 pkt proc. i wyniósł 27,2 proc., a w imporcie wzrósł o 0,2 pkt proc. i stanowił 20,1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 39,3 mld zł (9,9 mld dol., 9,1 mld euro) wobec 51,3 mld zł (11,7 mld dol., 10,9 mld euro) w analogicznym okresie 2023 r.

rap abs/


Artykuły powiązane

Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po dwóch latach deficytu, Polska odnotowała w 2023 r. dodatnie saldo w obrotach handlowych. Poprawa salda nastąpiła we wszystkich głównych kategoriach towarów, a najsilniej w paliwach. Głównym czynnikiem tych tendencji były wyraźnie lepsze warunki cenowe w polskim handlu zagranicznym.
Wyraźna poprawa salda handlowego Polski

Rubel na równi pochyłej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rubel w ostatnich kilkunastu miesiącach, z prawie 2,5-krotną dwukierunkową skalą zmienności w przedziale 80–120–50–100 rubli za dolara może uchodzić za lidera wśród najbardziej chwiejnych walut świata. Takie ruchy rosyjskiej waluty to odzwierciedlenie nie tylko słabości rosyjskiej gospodarki i siły sankcji, ale też – i to w dużej mierze – niespójnych, często wzajemnie wykluczających się działań władz w obliczu zmiennych oraz ciągle pogarszających się uwarunkowań.
Rubel na równi pochyłej

Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym

Kategoria: Analizy
Od czasów globalnego kryzysu finansowego i upadku Washington Mutual w 2008 r. amerykański sektor bankowy nie doświadczał takich turbulencji. Zaburzenia na rynku bankowym nie ograniczyły się tylko do USA. Upadek Silicon Valley Bank (SVB) spowodował zawirowania w skali globalnej, przenosząc kryzys zaufania na rynek europejski.
Upadek Silicon Valley Bank i zawirowania w amerykańskim sektorze bankowym