GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie I – XI ’19

14.01.2020

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 934,0 mld zł w eksporcie oraz 926,0 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 13,5 mld zł. W porównaniu ze styczniem – listopadem 2018 r. eksport wzrósł o 5,9 proc., a import o 3,5 proc.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 243,9 mld dol., a import 241,9 mld dol. (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,0 proc., a w imporcie o 3,3 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,0 mld dol., a w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 3,8 mld dol.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 217,3 mld euro, a import 215,4 mld euro (wzrost w eksporcie o 4,8 proc., a w imporcie o 2,3 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 1,9 mld euro, a w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 3,2 mld euro.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,7 proc. (w tym UE 79,9 proc.), a w imporcie – 65,5 proc. (w tym UE 57,8 proc.), wobec odpowiednio 87,3 proc. (w tym UE 80,7 proc.) i 66,1 proc. (w tym UE 59,0 proc.) w analogicznym okresie 2018 r. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1 proc., a w imporcie 7,8 proc., wobec odpowiednio 5,7 proc. i 8,8 proc. w styczniu – listopadzie 2018 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 180,2 mld zł (minus 47,1 mld dol., minus 41,9 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 15,9 mld zł (minus 4,2 mld dol., minus 3,7 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 204,1 mld zł (53,2 mld dol., 47,5 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 211,5 mld zł (55,2 mld dol., 49,2 mld euro).

rap amp/

Artykuły powiązane