GUS: PKB Polski w III kw. ’23 wzrósł o 0,5 proc. rdr

Produkt Krajowy Brutto Polski w III kw. 2023 r. wzrósł o 0,5 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem 0,6 proc. rdr w II kw. 2023 r. – wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

W szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. 2023 r. wzrósł o 0,4 proc.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kw. 2023 r. wzrosły o 7,2 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,8 proc., zaś popyt krajowy spadł o 5,2 proc. rdr.

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 8,0 proc. rdr, spadku konsumpcji prywatnej o 0,5 proc. rdr i spadku popytu krajowego o 1,6 proc. rdr.

W ujęciu kdk PKB wzrósł o 1,5 proc. (SA) wobec 1,4 proc. w szacunku flash.

tus/ osz/


Artykuły powiązane

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość

Kategoria: Trendy gospodarcze
Agresja Rosji na Ukrainę i kolejno nakładane pakiety sankcji gospodarczych na Rosję przez kraje UE oraz narastający w Europie kryzys energetyczny i gazowy 2022 r. zmusiły wiele europejskich państw do podjęcia działań na rzecz dywersyfikacji dostaw i rozwoju infrastruktury do importu LNG. Unia Europejska stanęła więc przed wyzwaniem luki podażowej powstałej po rezygnacji z dostaw gazu z Rosji.
Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość