GUS: Produkcja i ceny produkcji przemysłowej w październiku ’20

W październiku 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,0 proc. w porównaniu z październikiem 2019 r., kiedy to notowano wzrost o 3,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosła o 3,2 proc. W okresie styczeń – październik 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., kiedy notowano wzrost o 4,3 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w październiku 2020 r. rdr o 0,7 proc., a mdm wzrostu o 2,8 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w październiku 2020 r. wzrosła rdr o 3,8 proc., a mdm wzrosła o 1,6 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował też, że produkcja przemysłowa w październiku 2020 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 19 spośród 34 działów.

Według danych wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,4 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,4 proc., mebli – o 5,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem 2019 r., wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,3 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0 proc., metali – o 4,9 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,9 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w październiku spadły rdr o 0,4 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w październiku 2020 r. spadły o 0,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc.

luk/tus/osz/map/asa/rap mra/


Artykuły powiązane

Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rosyjskie embargo miało być z jednej strony „karą” dla zachodnich eksporterów za sankcje przeciwko Rosji, z drugiej zaś narzędziem wspierania rodzimej produkcji. W obu tych wymiarach Rosja nie odnotowała sukcesu.
Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Kolejny trudny rok dla Ukrainy

Kategoria: Analizy
Chociaż wydawało się, że ukraińska gospodarka po latach problemów wreszcie przyspiesza, pod koniec 2019 r. wyraźnie spowolniła i kontynuuje negatywny trend. Mimo optymizmu władz zeszłoroczny wzrost był niższy niż w 2018 r.
Kolejny trudny rok dla Ukrainy

Rynek farmaceutyczny w Europie Środkowej i Południowej stale rośnie

Kategoria: Analizy
Polskie firmy farmaceutyczne oferują wykwalifikowanych pracowników, niskie koszty pracy, know-how i rosnące doświadczenie. W 2017 r. Polska wytworzyła produkty farmaceutyczne o wartości 3,1 mld euro, co stawia ją na szóstym miejscu w Europie.
Rynek farmaceutyczny w Europie Środkowej i Południowej stale rośnie