GUS: Przeciętne wynagrodzenie w VIII wzrosło o 9,5 proc. rdr

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wyniosło 5.843,75 zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. rdr – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,9 proc.

luk/ osz/


Artykuły powiązane

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii