GUS przy wyliczaniu CPI uwzględni zmiany w regulacjach prawnych

GUS przy wyliczaniu wskaźnika CPI uwzględni zmiany w regulacjach prawnych, w tym dotyczące cen energii i leków – podał GUS w komunikacie.

„W celu odzwierciedlenia w pomiarze cen konsumpcyjnych aktualnych regulacji prawnych związanych z kształtowaniem się cen, Główny Urząd Statystyczny na bieżąco uwzględnia we wskaźniku zmian cen konsumpcyjnych dane dla wybranych grup towarów i usług, których te regulacje dotyczą” – napisał GUS.

„Zmiany będą uwzględniane zgodnie z terminami ich wejścia w życie określonymi w aktach prawnych i będą dotyczyły oprócz cen energii m.in. cen leków. Działania osłonowe wynikające z regulacji, w zależności od ich charakteru, mogą wpływać na gromadzone poziomy cen lub wydatki gospodarstw domowych, stanowiące wagi w obliczeniach wskaźników cen” – dodał.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Lepsze finansowanie a produktywność

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wartości niematerialne i prawne mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, ale ich finansowanie jest dla wielu przedsiębiorstw problematyczne. Istnienie „luki w finansowaniu” skutkuje obniżeniem zagregowanego wzrostu produktywności oraz odporności przedsiębiorstw.
Lepsze finansowanie a produktywność

Kryzys energetyczny a niemiecki sektor przemysłowy

Kategoria: Trendy gospodarcze
W 2022 roku hurtowe ceny energii w Europie osiągnęły bezprecendensową wysokość, co wzbudziło obawy o deindustrializację. W naszym artykule omawiamy wpływ wyższych cen energii na produkcję przemysłową w Niemczech.
Kryzys energetyczny a niemiecki sektor przemysłowy

Stabilność makroekonomiczna w niepewnym otoczeniu

Kategoria: Instytucje finansowe
Podczas tegorocznego forum bankierów centralnych, które odbyło się w portugalskiej Sintrze, dyskutowano przede wszystkim o procesie wychodzenia gospodarki światowej z okresu pandemiczno-wojennych wstrząsów oraz o implikacjach zachodzących w niej zmian strukturalnych i technologicznych
Stabilność makroekonomiczna w niepewnym otoczeniu