GUS: Spadek stopy ubóstwa skrajnego w Polsce w ’21

Stopa ubóstwa skrajnego w Polsce w 2021 roku spadła o 1 pkt proc. rdr do 4,2 proc. – podał GUS.

Zasięg tzw. ubóstwa ustawowego w 2021 roku wynosił 6,5 proc., a w 2020 r. – 9,1 proc.

Stopa ubóstwa relatywnego osiągnęła z kolei w 2021 r. wartość 12,0 proc. wobec 11,8 proc. w 2020 r.

GUS podaje, że podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Kategoria minimum egzystencji wyznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb. Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka.

map/ asa/


Artykuły powiązane

Sukces Chin w walce z ubóstwem

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zdaniem autora większość postępów Chin od czasu rozpoczęcia reform wydaje się głównie kwestią nadrobienia porażek poprzednich 30 lat, kiedy polityka maoistów zepchnęła kolejną jedną czwartą ludności Chin na skraj ubóstwa.
Sukces Chin w walce z ubóstwem

Nowy cel Chin – wzmocnienie klasy średniej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przywódcy Chin zobowiązali się niedawno, że zwiększą udział grup o średnim dochodzie w społeczeństwie i stworzą mniej spolaryzowany, przypominający „kształt oliwki” rozkład dochodów.
Nowy cel Chin – wzmocnienie klasy średniej

Badanie od najbiedniejszych do najbogatszych Amerykanów

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ekonomiści od dawna dyskutują nad tym, które wskaźniki są najbardziej efektywne przy pomiarze ubóstwa i nierówności. Autor niniejszego artykułu przedstawia analizę względnego znaczenia trzech głównych wskaźników makroekonomicznych – stopy bezrobocia, stopy inflacji oraz stopy wzrostu PKB na mieszkańca.
Badanie od najbiedniejszych do najbogatszych Amerykanów